FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

COVID-19

Instalacje oraz serwis usług wykonywane są na bieżąco, występują jednak pewne obostrzenia. Abonent w związku z wizytą pracowników serwisu zobowiązuje się do:

 • noszenia maseczki/przyłbicy przez cały czas trwania wizyty techników
 • przewietrzenia pomieszczeń w których będą przebywać technicy przed planowaną wizytą
 • zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla techników (w trakcie wizyty techników w pomieszczeniu, w którym wykonywana jest instalacja, może przebywać MAKSYMALNIE jeden domownik - pozostałe osoby proszone są o opuszczenie w/w pomieszczenia)

W celu wypowiedzenia umowy należy przygotować własnoręcznie podpisane pismo zawierające kilka niezbędnych informacji:

 • dane osobowe Abonenta (imię, nazwisko, numer PESEL)
 • nazwa usługi/usług z których chcemy zrezygnować (np. "wypowiadam umowę o świadczenie usługi Internet Stacjonarny")
 • datę rezygnacji (np. "wypowiadam umowę ... z dniem xx.xx.xxxx r." - datą rezygnacji powinien być ostatni dzień miesiąca)

Gotowe pismo można przesłać do Winogradzkiej Telewizji Kablowej na kilka sposobów:

 • korespondencyjnie, na adres: Winogradzka Telewizja Kablowa, os. Przyjaźni 120, 61-686 Poznań
 • przez formularz kontaktowy wybierając jako temat "wypowiedzenie umowy"
 • mailowo na adres biuro@wtvk.pl

W przypadku, gdy nie mają Państwo możliwości skorzystania z elektronicznej formy zawierania umów istnieje możliwość ich zawarcia na miejscu, w Biurze Obsługi Abonenta - wymaga to jednak każdorazowo umówienia spotkania telefonicznie lub mailowo.

Bez względu na to czy jesteś już naszym Abonentem, na umówione spotkanie zabierz ze sobą dowód tożsamości oraz ewentualną zgodę na wykonanie nowej instalacji (w przypadku gdy chcesz skorzystać z nowej usługi, która wcześniej nie była świadczona pod danym adresem)

Nowi Abonenci powinni przygotować dodatkowo dowód własności lokalu (aktualna umowa najmu, akt notarialny).

Szczegółowy zakres niezbędnych dokumentów najelepiej jest potwierdzić podczas rozmowy mającej na celu umówienia spotkania.

eBOA

W celu założenia konta eBOA niezbędne będą:

 • numer aktywnej umowy
 • adres e-mail bądź numer telefonu zgodny z tym, który został podany w Biurze Obsługi Abonenta

Dane te pozwolą na przejście procesu rejestracji, tj. wybranie loginu i hasła do logowania do eBOA.

W celu pobrania eFaktury należy zalogować się do eBoa, następnie przejśc do ekranu Faktury. Po załadowaniu się strony wyświetli się lista wystawionych faktur, a przy każdej z nich przycisk "Pobierz fakturę", kliknięcie którego spowoduje pobranie konkretnego dokumentu.

Internet

Proszę sprawdzić czy kabel podłączony jest z jednej strony do gniazdka, a z drugiej do komputera bądź routera. Jeżeli nie podałeś adresu MAC swojego urządzenia zadzwoń na numer +48616303872 i go podaj lub poproś serwisanta o jego zdalne odczytanie.
Jeżeli mieszkanie jest wyposażone wyłączenie w instalację telewizyjną koniecznie jest wykonanie nowej instalacji.
Monter wprowadza kabel o średnicy 5 mm z korytarza do mieszkania i doprowadza go do miejsca wskazanego przez abonenta. Instalacja jest zakańczana natynkowym gniazdem RJ-45, do którego należy podłączyć komputer lub router.

Zalecany typ routera dla usługi dostępu do Internetu w Winogradzkiej Telewizji Kablowej:

 • Router typu xDSL/xCABLE najlepiej GigabitEthernet 1000Mb/s z interfejsem WAN (Ethernet). Router FastEthernet 100Mb/s także będzie kompatybilny, ale ograniczy szybkość internetu.
 • Interfejs radiowy w technologii 802.11ac, 802.11n, ewentualnie 802.11g

Więcej informacji o zalecanych parametrach routera można znaleźć w osobnym dokumencie:
zalecane parametry routera

Internet stacjonarny jest świadczony z wykorzystaniem łącza symetrycznego co oznacza, że prędkości pobierania i wysyłania mają takie same wartości.
Umowa na Internet stacjonarny jest podpisywana na czas nieokreślony. Oznacza to, że pisemna rezygnacja złożona do 20 dnia miesiąca staje się skuteczna z końcem tego miesiąca.

Aby sprawdzić prędkość osiąganą przez nasze łącze internetowe można skorzystać np. z jednego z serwisów internetowych:

Informacje na temat bezpieczeństwa znaleźć można między innymi na stronach:

Na powyższych stronach można pozyskać informacje na temat zachowania prywatności w internecie, zabezpieczania swojego komputera, korespondencji, a także można zaczerpnąć informacji na temat aktualnie panujących zagrożeń bezpieczeństwa w sieci.

Aby poprawnie skonfigurować dane dostępowe internetu mobilnego należy ustawić następujące parametry:
 • apn: internet
 • pola użytkownik i hasło należy pozostawić puste

Telewizja

Do odbioru programów zawartych w pakietach pośrednim oraz tematycznym wystarczy jedynie telewizor wyposażony w tuner DVB-C obsługujący MPEG-4 AVC (H.264) . Do odbioru programów z pozostałych pakietów niezbędny jest moduł CAM lub dekoder wraz z kartą kodową, które umożliwiają odbiór kanałów kodowanych.
Winogradzka Telewizja Kablowa nie prowadzi sprzedaży dekoderów. Są one udostępniane w ramach świadczonych przez nas usług i stanowią własność WTvK. Zakup dekodera DVB-C we własnym zakresie jest możliwy, jednak nie jest to sprzęt powszechnie dostępny w sprzedaży.
Aby odbierać programy telewizji cyfrowej nadawane przez WTvK telewizor musi być wyposażony w tuner DVB-C obsługujący MPEG-4 AVC (H.264). Należy także zwrócić uwagę aby telewizor posiadał gniazdo CI co pozwoli na podłączenie modułu CAM.
Wszystkie kanały telewizyjne przynależą do konkretnych pakietów, których konfiguracja jest regulowana umowami licencyjnymi z nadawcami. Nie ma zatem możliwości wykupienia dostępu do pojedynczego kanału, czy też stworzenia własnej kompozycji programów.

Telefon

Powodów problemów z telefonem stacjonarnym może być kilka. Poniżej przedstawiamy najczęściej spotykane problemy.

 • Jeżeli nie można wykonywać połączeń wychodzących, a połączenia przychodzące działają bez problemu najprawdopodobniej aparat telefoniczny ma ustawiony błędny tryb wybierania. Telefon powinien ustawiony w tybie wybierania tonowego. Zazwyczaj zmiany można dokonać przy użyciu przełącznika (suwaka) umieszczonego na bocznej lub górnej ścianie telefonu. Oznaczony jest on najczęściej jako "DIALING MODE", "PULSE/TONE" lub "P/T". W telefonach bezprzewodowych zmiany można dokonać w ustawieniach telefonu.
 • Jeżeli po podniesieniu słuchawki jest głucho, prosimy o sprawdzenie czy telefon jest podłączony do właściwego gniazda. Jeżeli tak prosimy o kontakt z serwisem pod numerem +48616303872.
WTvK świadczy usługi telefoni stacjonarnej wyłącznie w poznańskiej strefie numeracyjnej (SN=61). Niestety nie ma możliwości przeniesienia numerów z innych stref numeracyjnych (takich które nie rozpoczynają się od nr kierunkowego 61).
Chcąc przenieść numer telefonu do innego operatora nie wolno składać wypowiedzenia umowy u dotychczasowego usługodawcy, gdyż rozwiązanie dotychczasowej umowy będzie skutkować utratą możliwości przeniesienia numeru. Operator, do którego ma być przeniesiony numer załatwia wszystkie formalności (w tym wypowiedzenie umowy) w ramach usługi przeniesienia. Odpowiednie wnioski wypełnia się na miejscu u nowego operatora.
Usługa przeniesienia numeru telefonu może być zrealizowania w momencie, kiedy umowa u obecnego operatora jest aktywna. W związku z powyższym należy podpisać umowę z nowym operatorem odpowiednio wcześniej mając na uwadze okres wypowiedzenia jaki obowiązuje u dotychczasowego dostawcy usług. Należy zaznaczyć że wniosek o przeniesienie nie może być złożony wcześniej niż 120 dni przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej umowy. Istnieje możliwość przeniesienia numeru w trakcie trwania umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Należy jednak pamiętać, że może być to związane z koniecznością zwrotu ulgi przyznanej przez dotychczasowego dostawcę usług.

Monitoring

Nagrania z monitoringu są udostępniane wyłączenie uprawnionym podmiotom. W przypadku stwierdzenia wykroczenia lub przestępstwa prosimy zawiadomić Komisariat Policji Poznań - Północ, os. J. III. Sobieskiego 115, 61-686 Poznań.

Faktury i płatności

Tak, w celu dostępu do faktury w formie elektronicznej konieczna jest rejestracja w eBOA.
Podczas dokonywania przelewu nie ma konieczności wpisywania numeru faktury. Numery kont Abonentów są indywidualne, a płatności wpływające na poszczególne konta są rozliczane na poczet najstarszych faktur.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Abonenci dokonali płatności z góry za dowolny okres. Nadpłata będzie rozliczana na poczet bieżących faktur. Dodatkowo aktualne saldo będzie wyszczególnione na Państwa rachunku.

Dokumenty i pliki do pobrania