Aktualności WTVK

Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami

 • 11 stycznia 2018 Informacje

  Sąd Apelacyjny orzeka: kara Prezesa UOKIK dla PSM „Winogrady” była niesłuszna

  Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok SOKiK o uchyleniu decyzji Prezesa UOKiK o nałożeniu kary na PSM "Winogrady"

  Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu informuje, że w dniu 10.01.2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od wyroku z dnia 3.10.2016 r., w którym Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie uchylił w całości decyzję Prezesa UOKiK w z dnia 26.09.2011 r. w sprawie stwierdzenia praktyki ograniczającej konkurencję i nałożenia na PSM „Winogrady” kary w wysokości 146.000 zł.

  Korzystny dla PSM „Winogrady” wyrok Sądu Apelacyjnego stanowi prawomocne zakończenie tej sprawy.

  W trakcie rozprawy pełnomocnicy PSM „Winogrady” – Paweł Suchorski (kierownik Winogradzkiej Telewizji Kablowej) oraz adwokat Andrzej Spychała – podtrzymali stanowisko w sprawie oraz wskazali na brak podstawy prawnej, liczne błędy merytoryczne oraz tendencyjność uzasadnienia decyzji Prezesa UOKiK, wnosząc o oddalenie apelacji Prezesa UOKiK w całości jako oczywiście bezzasadnej. W ustnym uzasadnieniu Sąd Apelacyjny potwierdził w szczególności, że decyzja Prezesa UOKiK nie miała podstaw prawnych i nie spełniała przesłanek, od których zależało stwierdzenie rzekomej niewłaściwej praktyki PSM „Winogrady” i nakładanie na nią kary pieniężnej.

  W związku z powyższym PSM „Winogrady” nie można zarzucać działań, będących przedmiotem ww. decyzji Prezesa UOKiK. PSM „Winogrady” wskazuje, że od początku tej sprawy informowała o licznych nieprawidłowościach w przedmiotowej decyzji Prezesa UOKiK i wyrażała uzasadnioną nadzieję na jej uchylenie przez sąd powszechny.

  Ważnym kontekstem tej sprawy okazało się także to, że zgodnie z przyjętą praktyką Prezes UOKiK opublikował pełną treść swojej nieprawomocnej decyzji na stronie UOKiK, a następnie wzmiankę o złożeniu przez PSM „Winogrady” odwołania od tej decyzji (jednocześnie odmawiając publikacji treści tegoż odwołania, pomimo wniosku PSM „Winogrady” w tym zakresie). Sprawiło to, że upowszechniały się informacje zamieszczone jedynie w treści decyzji, w szczególności dot. stwierdzenia niewłaściwych praktyk i o nałożeniu kary na PSM „Winogrady”. Nadto niektórzy pracownicy UOKiK, pomimo nieprawomocności decyzji UOKiK, udzielali wywiadów w mediach (zwłaszcza powiązanych z bezpośrednim konkurentem PSM „Winogrady”), w których wyrażali opinie sugerujące nieuchronność nałożonej kary oraz nieprawidłowości w działaniach PSM „Winogrady”. Decyzja Prezesa UOKiK była przez lata wykorzystywana jako pretekst do stawiania PSM „Winogrady” w niekorzystnym świetle, co każdorazowo wymagało podejmowania przez Spółdzielnię żmudnych wyjaśnień w celu uniknięcia oczerniających efektów tych działań.

  Zarząd PSM „Winogrady” z satysfakcją przyjmuje więc prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie jako zgodny z elementarnym poczuciem sprawiedliwości w tej sprawie. Zarówno nieprawidłowości ww. decyzji Prezesa UOKiK, jak i stosowana przez Prezesa UOKiK polityka informacyjna związana z tą i innymi decyzjami, skłaniają zarazem do wniosku, że konieczne są zmiany w zakresie sposobu upubliczniania nieprawomocnych decyzji, które pozwolą lepiej chronić dane, dobre imię i interesy przedsiębiorców.

 • 9 stycznia 2018 Informacje

  Kolejne kanały w wersji HD

  W dniu 09.01.2018 r. w miejsce kanłów nadawanych w standardowej rozdzielczości zostały uruchomione kanały: Tele 5 HD, Eska TV HD, Fokus TV HD.

 • 8 stycznia 2018 Informacje

  TVK Winogardy UHD (test) - zmiana częstotliwości

  Informujemy, że kanał TVK Winogrady UHD (Test) został przesunięty z częstotliwości 138MHz i aktualnie nadawany jest na częstotliwości 250 MHz w modulacji QAM128 i prędkością 6875 kSym/s. W celu daleszego odbioru kanału prosimy o ponowne wstrojenie odbiorników.

 • 5 stycznia 2018 Przerwa techniczna

  Niedostępność stacji ETV HD

  Informujemy, że z przyczyn technicznych stacja ETV HD jest obecnie niedostępna. Przewidywany termin przywrócenia stacji: 11.01.2018 r.

  Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

 • 3 stycznia 2018 Przerwa techniczna

  Niedostępność kanałów telewizyjnych

  Informujemy, że w związku z trwającymi opadami atmosferycznymi mogą występować przerwy w nadawaniu znacznej części programów. Przepraszamy za utrudnienia.

 • 28 grudnia 2017 Informacje

  Nowe częstotliwości kanałów telewizyjnych

  Informujemy, że 2 stycznia 2018 r. nastąpią zmiany częstotliwości niektórych kanałów telewizyjnych. Jeżeli poniższe kanały nie są dostępne prosimy o przeprowadzenie procedury wyszukiwania kanałów w Państwa odbiornikach telewizyjnych lub dekoderach. Poniżej zamieszczamy listę kanałów wraz z ich nowymi częstotliwościami:

  • TVP Seriale (przesunięcie z pakietu Cyfrowego do Tematycznego) – 642 MHz
  • AleKino+ HD (pakiet Cyfrowy) – 218 MHz
  • Domo+ HD (pakiet Cyfrowy) – 218 MHz
  • Kuchnia+ HD (pakiet Cyfrowy) – 202 MHz
  • Fox HD (pakiet Cyfrowy Maxi) – 394 MHz
  • Fox Comedy HD (pakiet Cyfrowy Maxi) – 394 MHz
  • Nat Geo Wild HD (pakiet Popularnonaukowy) – 442 MHz
  • E! Entertainment HD (pakiet Cyfrowy) – 290 MHz
  • TVP Sport HD (pakiet Cyfrowy) – 402 MHz
  • Polsat Sport Extra HD (pakiet Cyfrowy) – 386 MHz
  • Eurosport 2 HD (pakiet Cyfrowy) – 354 MHz
  • History HD (pakiet Cyfrowy Maxi) – 290 MHz

  Powyższe zmiany wynikają z zastąpienia niektórych kanałów nadawanych w standardowej rozdzielczości ich odpowiednikami w wersji HD, np. Stopklatka HD, Polsat Cafe HD (pakiet Cyfrowy Maxi), Polsat Film HD (pakiet Cyfrowy Maxi), Polsat Play HD (pakiet Cyfrowy Maxi), Fox (pakiet Cyfrowy Maxi), Fox Comedy (pakiet Cyfrowy Maxi).

 • 14 grudnia 2017 Informacje

  Zmiana godzin otwarcia Biura Obsługi Abonenta w okresie świątecznym

  Biuro Obsługi Abonenta w dniach:

  • 22.12.2017 r. (piątek) będzie czynne w godzinach 10:00 - 13:00
  • 29.12.2017 r. (piątek) będzie czynne w godzinach 10:00 - 13:00
  • 02.01.2018 r. (wtorek) będzie nieczynne

 • 6 grudnia 2017 Informacje

  Oferta promocyjna internetu mobilnego

  Uprzejmie, informujemy że oferta promocyjna dla usług dostepu do Internetu mobilnego (pakiet z limitem 15 GB, 35 GB) obowiązująca od 1.10.2016 r. zostaje odwołana z dniem 6.12.2017 r. przy czym odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonentów którzy skorzystali już z niniejszej oferty promocyjnej. Jednocześnie informujemy, że wprowadzona zostaje nowa oferta promocyjna WTvK dla usług mobilnego dostępu do Internetu z limitem 40 GB. Szcegóły oferty dostępne są w zakładce INTERNET.

 • 28 listopada 2017 Informacje

  Zmiana cen pakietów telewizyjnych

  Informujemy, że od 1.01.2018 r. zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady z dnia 26.10.2017r. zmianie ulegną ceny pakietów telewizyjnych:

  • zwiększeniu ulega abonament za pakiet Pośredni z 20 zł do 21 zł
  • zwiększeniu ulega abonament za pakiet Cyfrowy z 18 zł na 19 zł
  • zmniejszeniu ulega abonament za pakiet Cyfrowy Maxi z 30 zł na 27 zł

  Jednocześnie informujemy, że abonentom, którzy nie akceptują powyższych zmian przysługuje prawo wypowiedzenia umowy do dnia 31.12.2017 r. bez roszczeń odszkodowawczych ze strony dostawcy usług telekomunikacyjnych.

 • 28 listopada 2017 Informacje

  Zmiany częstotliwości

  Po 1.01.2018 r. mogą zajść zmiany polegające na zastąpieniu programów nadawanych w wersji SD (standardowej) ich odpowiednikami nadawanymi w wersji HD. W związku z tym część programów z przyczyn technicznych może zostać przesunięta na inne częstotliwości. U części z Państwa może pojawić się konieczność wstrojenia odbiornika TV lub dekodera. Zmiany mogą dotyczyć m.in. następujących programów: Superstacja, Polsat Cafe, Love, TVP Sport HD, Ale Kino+ HD, Domo+ HD, Kuchnia+ HD, Fox, Fox Comedy, Nat Geo Wild HD, Polsat Sport Extra, Eurosport 2 HD, E! Entertainment HD, History HD. Przepraszamy za utrudnienia.