Zapraszamy do zdalnego zawarcia umowy.
Do podpisania umowy zdalnej konieczne jest posiadanie przez Abonenta Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Profil Zaufany można założyć pod adresem: link.
U części z Państwa mimo podpisania umowy zdalnie, w specyficznej sytuacji, może wystąpić konieczność wizyty w Biurze Obsługi Abonenta na os. Przyjaźni 24. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 616 303 271 lub pisząc na adres: biuro@wtvk.pl.

Pola oznaczone * są wymagane do zaprezentowania usług za pomocą formularza internetowego.

Jeżeli adres dostarczenia faktur lub korespondencyjny jest inny niż adres instalacji prosimy o ich dodanie.

Pola oznaczone * są wymagane do zawracia umowy za pomocą formularza internetowego.

Pola oznaczone * są wymagane do zawracia umowy za pomocą formularza internetowego.