8TV i Eska TV HD

16.06.2017

Informujemy, kanał 8TV zmienił nazwę na Eska TV, a kanał Eska TV HD zmienieł nazwę na Eska TV Extra HD.

Polsat Music HD

26.05.2017

Informujemy, że nazwa kanału Muzo.TV została zmienina na Polsat Music HD.

TV 6 HD i Super Polsat HD

16.05.2017

W dniu 16.05.2017 zostały uruchomione kanały TV 6 HD oraz Super Polsat HD (w miejscu dotychczasowych wersji SD).

Zmiany godzin otwarcia

10.04.2017

W dniu 14.04.2017 (piątek) Biuro Obsługi Abonenta czynne będzie od godz. 9.00 do 12.00.

Kino Polska i MTV Polska HD

05.04.2017

W dniu dzisiejszym tj. 05.04.2017 wprowadzono następujące zmiany:

 • Kino Polska -> zmiana kompresji z MPEG2 na MPEG4
 • MTV Polska HD -> zmiana formatu z SD na HD

TLC HD i Animal Planet HD

22.02.2017

Kanały TLC HD i Animal Planet HD nie są dostępne z powodu awarii. Przywrócenie sygnału nastąpi w dniu 23.02.2017. Przepraszamy za utrudnienia

Nowy kanał

14.02.2017

Nasza oferta została poszerzona o kanał Bollywood HD. Program jest dostępny w ramach pakietu Filmowego HD, Cyfrowego Maxi HD i Ekskluzywnego.

Awaria zasilania na Osiedlu Zwycięstwa 7

13.02.2017

W związku z pożarem szybu technicznego w budynku nr 7 na Osiedlu Zwycięstwa nastąpiła przerwa w zasilaniu urządzeń Winogradzkiej Telewizji Kablowej. Od soboty 11 lutego w budnynku nie działają usługi dostępu do internetu oraz telefonii. Telewizja funkcjonuje bez zakłóceń.

W wyniku akcji gaśniczej zalana została szafka sterowania napięciem w pomieszczeniach technicznych. Zatem usługi nie będą działać nawet pomimo tego, że dostawy energii do mieszkań zostały już wznowione.

Nasi technicy we współpracy z administracją osiedla cały czas pracują nad rozwiązaniem problemu. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.

Aktualizacja 13.02.2017 10:30

Serwis WTvK informuje, że od tej chwili wszystkie usługi powinny funkcjonować normalnie.

Pakiet HBO

29.12.2016

Od 01.01.2017 roku nasza oferta usług telewizji kablowej zostanie poszerzona o pakiet HBO, w ramach którego dostępne będą programy HBO HD, HBO 2 HD oraz HBO 3 HD. Programy te będą również dostępne dla abonentów pakietu Ekskluzywnego bez konieczności zawierania dodatkowej umowy.

Super Polsat

29.12.2016

W dniu 02.01.2017 kanał Polsat Sport News zostanie zastąpiony przez nadawcę kanałem Super Polsat.

TVN Meteo Active

21.12.2016

W dniu 03.01.2017 zmianie ulegnie częstotliwość kanału TVN Meteo Active nadawanego analogowo. Od tego dnia będzie on nadawany na kanale S1 (110-118 MHz). Jeżeli korzystają Państwo z programów analogowych prosimy o przeprowadzenie procedury wyszukiwania kanałów.

Zmiana godzin przyjęć Biura Obsługi Abonenta

08.12.2016

Informujemy, że w dniu 23.12.2016 Biuro Obsługi Abonenta będzie czynne w godzinach 9.00-12.00. Godziny pracy serwisu nie ulegają zmianie.

Prace konserwacyjne systemu informatycznego WTvK

06.12.2016

Informujemy, że od 10 grudnia godz. 17.00 do 12 grudnia godz. 10.00 będą prowadzone prace konserwacyjne systemu informatycznego WTvK. W terminie tym nie będzie możliwe uruchomienie nowym abonentom usługi dostępu do Internetu, a także zmiana adresu fizycznego MAC Państwa urządzenia w przypadku działającej już usługi. Jednocześnie informujemy, że powyższe prace nie powodują przerwy w świadczeniu usługi dostępu do Internetu.

Wskaźniki jakości usług dostępu do Internetu

30.11.2016

Przypominamy o opublikowaniu nowych Wskaźników jakości usług dostępu do Internetu na naszej stronie interetowej (www.wtvk.pl), które precyzują kwestie dotyczące jakości usług dostępu do Internetu. Jednocześnie z uwagi na wymogi wynikające z przepisów prawa (tj. n/w aktu prawnego) oraz wytycznych Prezesa UKE Wskaźniki jakości usług dostępu do Internetu zosta wprowadz one bezpośrednio także do tekstu regulaminu świadczenia usług dostępu do Internetu poprzez dodanie dodatkowego paragrafu z pełną treścią Wskaźników jakości usług dostępu do Internetu. W związku z tą zmianą przysługuje Abonentom usług dostępu do Internetu, w przypadku braku akceptacji tych zmian, prawo do wypowiedzenia umowy na usługę dostępu do Internetu w terminie 1 miesiąca. Wyjaśniamy także, że zmiany te mają charakter formalny, wynikają z przepisów prawa i nie powodują zmian w charakterze i dotychczasowej wysokiej jakości świadczonych usług.

Akt prawny: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 310, str. 1).

Zmiany cen

25.11.2016

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady z dnia 27 października 2016 r. od 1 stycznia 2017 r. wprowadzamy następujące ceny pakietów telewizyjnych:

Zmniejszamy ceny pakietów:

 • Cyfrowy Maxi z 34,00 zł na 30,00 zł
 • Cyfrowy Maxi HD z 34,00 zł na 27,00 zł
 • Popularnonaukowy HD z 12,00 zł na 10,00 zł
 • Filmowy HD z 12,00 zł na 10,00 zł
 • Sportowy HD z 12,00 zł na 10,00 zł

Zwiększamy ceny pakietów:

 • Mini (wycofany z oferty) z 6,00 zł na 7,00 zł
 • Pośredni z 19,00 zł na 20,00 zł
 • Tematyczny z 32,00 zł na 34,00 zł

Powyższe zmiany podyktowane są poszerzeniem oferty programowej oraz wzrostami kursów walut. Abonentom, którzy nie akceptują zmian, przysługuje prawo wypowiedzenia umowy do dnia 31 grudnia 2016 r. bez roszczeń odszkodowawczych ze strony dostawcy usług telekomunikacyjnych. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta o wypowiedzeniu umowy w powyżej wskazanym terminie jest równoznaczny z akceptacją wprowadzanych zmian.

Nowe kanały

25.11.2016

W styczniu 2017 roku planujemy poszerzyć naszą ofertę o nowe kanały:

 • Metro TV HD, Nowa TV HD, WP1 HD i Zoom TV HD w pakiecie Pośrednim,
 • Comedy Central HD, Disco Polo Music, Disney Junior, Nickelodeon Junior, Polsat Cafe HD, Polsat Film HD, Polsat Play HD, Polsat Romans, Polsat Sport Extra HD i Superstacja w pakiecie Tematycznym.

TVN Meteo Active

25.11.2016

W dniu 07.01.2017 kanał TVN Meteo Active zostanie zastąpiony przez nadawcę programem HGTV.

Orange Sport

25.11.2016

Nadawca kanału Orange Sport zaprzestaje jego nadawania z końcem 2016 roku. Tym samym z dniem 01.01.2017 kanał ten zostaje wycofany z naszej oferty.

Wyłączenie wybranych kanałów nadawanych analogowo

25.11.2016

W związku z planowanym wzbogaceniem naszej oferty telewizji kablowej o nowe kanały jesteśmy zmuszeni wycofać z oferty te kanały telewizyjne nadawane w sposób analogowy, które cieszą się najmniejszą popularnością. W dniu 01.01.2017 wyłączone zostaną nadawane w sposób analogowy kanały: ONTV, MTV Polska oraz TVN Biznes i Świat.

Zmiana częstotliwości

25.11.2016

Informujemy, że 03.01.2017 zmianie ulegną częstotliwości kanałów nadawanych analogowo:

 • ID HD 814-822 MHz (K64)
 • Polsat News 758-766 MHz (K57)
 • TVP Info (dotyczy jedynie mieszkańców os. Kosmonautów) 142-150 MHz (S5)
 • BBC World News (dotyczy jedynie mieszkańców os. Kosmonautów) 150-158 MHz (S6)

Prosimy o ich ponowne wyszukanie w Państwa odbiornikach. Za utrudnienia przepraszamy.

Discovery Turbo Xtra HD

22.11.2016

Kanał Discovery Turbo Xtra HD zmienił nazwę na DTX HD

4FUN.TV

07.11.2016

Informujem, że z przyczyn technicznych kanał 4FUN.TV nadawany analogowo został przesunięty z częstotliwości 318-326 MHz (S20) na częstotliwość 518-526 MHz (K27). Za utrudnienia przepraszamy.

SOKIK uchyla decyzję Prezesa UOKiK o nałożeniu kary na PSM "Winogrady"

04.10.2016

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu informuje, że w dniu 3.10.2016 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie wydał wyrok uchylający w całości decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dn. 26.09.2011 r. w sprawie stwierdzenia praktyki ograniczającej konkurencję i nałożenia na spółdzielnię kary w wysokości 146000 zł. W trakcie rozprawy prezes PSM „Winogrady” p. Jan Marciniak oraz pełnomocnicy p. Paweł Suchorski (kierownik WTvK) oraz adwokat Andrzej Spychała podtrzymali dotychczasowe stanowisko w sprawie oraz wskazali liczne błędy i bezzasadność decyzji Prezesa UOKiK, wnosząc o uchylenie tej decyzji w całości. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił odwołanie oraz wniosek PSM "Winogrady" i wydał wyrok na korzyść PSM „Winogrady” uchylając decyzję Prezesa UOKiK w całości. W ustnym uzasadnieniu Sąd potwierdził m. in. że PSM „Winogrady” nie można zarzucić działań, za które wymierzono karę, oraz że sprawy objęte decyzją powinny być rozpatrywane z uwzględnieniem obowiązujących wówczas przepisów Prawa telekomunikacyjnego i Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Sąd wskazał także, że nie można uznać, aby działania PSM „Winogrady” naruszały przepisy prawa.

Treść komunikatu dostępna jest tutaj (PDF)

Zmiana kanałów z SD na HD

30.09.2016

W dniu dzisiejszym uruchomione zostają 3 stacje HD (w miejsce stacji SD):

 • TVP INFO HD
 • POLSAT 2 HD
 • TV 4 HD

Konserwacja nadajnika w Śremie

29.09.2016

W związku z konserwacją nadajnika w Śremie w dniu dziesiejszym do godz. 15:

 • W przekazie analogowym stacje TV4, PULS, TVN, POLSAT nadawane są z logiem "HD" ale w rzeczywistości jest to wersja SD
 • W przekazie cyfrowym nastąpi tymczasowy brak stacji: Stopklatka, ATM Rozrywka, Polsat Sport News.

Zmiana kanałów

28.09.2016

W dniu dzisiejszym stacja Eska TV zmieniła się na 8 TV.

Zmiana cen

01.09.2016

Od 1 października obniżeniu ulegają ceny usług:

 • Internet Mobilny Ekskluzywny - wariant bez modemu (35GB): obniżka z 44,90 zł na 34,90 zł
 • Internet Mobilny Ekskluzywny - wariant z modemem (35GB): obniżka z 54,90 zł na 44,90 zł
 • Pakiet Ekskluzywny (Internet Stacjonarny 500/500 Mb/s + Mobilny 35GB) - wariant bez modemu: obniżka z 79,90 zł na 64,90 zł
 • Pakiet Ekskluzywny (Internet Stacjonarny 500/500 Mb/s + Mobilny 35GB) - wariant z modemem: obniżka z 89,90 zł na 74,90 zł

Zmiany dotyczą zarówno nowych jak i obecnych abonentów. W przypadku obecnych abonentów podpisywanie nowej umowy nie jest konieczne.

Internet w WTvK znów przyspiesza

01.09.2016

Już od 1 października nastąpi kolejne zwiększenie prędkości dostępu do Internetu. Zarówno nowi jak i obecni abonenci będą mogli korzystać z usługi dostępu do Internetu z prędkością pobierania i wysyłania wynoszącą maksymalnie 500Mb/s.

Komunikat serwisu

19.08.2016

Serwis Winogradzkiej Telewizji Kablowej informuje o usterce wykrytej w routerze TL-WR1043ND v3 firmy TP-LINK, popularnym wśród abonentów WTvK. Usterka polega na utracie możliwości korzystania z internetu (przez protokół IPv4) po odłączeniu i ponownym podłączeniu zasilania. Tymczasowym rozwiązaniem w tej sytuacji jest wyciągnięcie i ponowne włożenie wtyczki RJ-45 do portu WAN. By trwale usunąć problem, należy zaktualizować oprogramowanie routera (tzw. firmware) do wersji przygotowanej przez producenta na prośbę WTvK. Informacje o tym jak to zrobić można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia. Producent udostępnia firmware pod adresem http://static.tp-link.com/res/down/soft/pl/wr1043ndv3_poland_3_16_9_up_boot(160713).rar.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej TP-LINK

Typ posiadanego routera można sprawdzić w panelu konfiguracyjnym WWW, w zakładce "Status" lub na tabliczce znamionowej na spodzie urządzenia. Jeżeli odpowiednio parametr "Hardware Version" (widoczny na górze strony WWW) lub "Model" (napis pod górnym kodem kreskowym na tabliczce) zawiera tekst "TL-WR1043ND v3" albo "TL-WR1043ND Ver:3.0", a oprogramowanie nie było uaktualniane w ostatnich dniach, to router może działać wadliwie i zaleca się przeprowadzenie aktualizacji.

Aktualizacja 26 sierpnia 2016

Ze względu na dużą liczbę pobrań firmware'u przez abonentów, TP-LINK wprowadził ograniczenia dla sieci Winogradzkiej Telewizji Kablowej. Jeżeli po kliknięciu w link otrzymają Państwo komunikat o treśli 403 Forbidden, to należy:

 • spróbować ponownie, tym razem ręcznie kopiując i wklejając link w nowym oknie przeglądarki, albo
 • po wyświetleniu komunikatu o błędzie, ustawić kursor w pasku adresu przeglądarki i nacisnąć Enter, albo
 • pobrać firmware korzystając ze strony internetowej poświęconej urządzeniu, zamiast z bezpośredniego linka umieszczonego w tym komunikacie.

Przerwy w dostępie do usług

31.07.2016

Informujemy, że w najbliższych dniach mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług telekomunikacyjnych. Jest to związane z modernizacjami sieci elektrycznej planowanymi przez firmę Enea. Przerwy wystąpią w dniu:

 • 8.08.2016 w godz. 07:30-11:30 - os. Kosmonautów 11, 12, 13A-F, 25A-B
 • 8.08.2016 w godz. 12:00-17:00 - os. Kosmonautów 14, 15, 17

Przerwy w dostępie do usług

28.07.2016

Informujemy, że w najbliższych dniach mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług telekomunikacyjnych. Jest to związane z modernizacjami sieci elektrycznej planowanymi przez firmę Enea. Przerwy wystąpią w dniu:

 • 5.08.2016 w godz. 07:30-11:30 - os. Wichrowe Wzgórze 4, 18, 19
 • 5.08.2016 w godz. 08:00-12:00 - os. Wichrowe Wzgórze 25, 27, 26E-M, 28, północna część pawilonu 121
 • 5.08.2016 w godz. 12:00-17:00 - os. Wichrowe Wzgórze 22M-S, 24A-D, część pawilonu 121, pawilon 122
 • 5.08.2016 w godz. 12:30-17:30 - os. Wichrowe Wzgórze 32A-C, 33H-L, 34A-F, 35A-M

Przerwy w dostępie do usług

25.07.2016

Informujemy, że w najbliższych dniach mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług telekomunikacyjnych. Jest to związane z modernizacjami sieci elektrycznej planowanymi przez firmę Enea. Przerwy wystąpią w dniu:

 • 29.07.2016 w godz. 13:00-18:00 - os. Przyjaźni 20, 24, 120
 • 30.07.2016 w godz. 8:00-12:00 - os. Pod Lipami 2, 5J-W, 6, 7A-I
 • 30.07.2016 w godz. 8:30-12:30 - os. Pod Lipami 7J-T, 8, 15, 16, 108, 108A
 • 30.07.2016 w godz. 12:00-17:00 - os. Pod Lipami 9, 10, 11, 13A-H, 108
 • 30.07.2016 w godz. 12:30-17:00 - os. Pod Lipami 12A-L, 13I-Ł, 14A-H

Przerwy w dostępie do usług

11.07.2016

Informujemy, że w najbliższych dniach mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług telekomunikacyjnych. Jest to związane z modernizacjami sieci elektrycznej planowanymi przez firmę Enea. Przerwy wystąpią w dniu:

 • 16.07.2016 w godz. 12:00-17:00 - os. Wichrowe Wzgórze 25, 26, 27, 28, 29, 30
 • 16.07.2016 w godz. 12:30-18:00 - os. Wichrowe Wzgórze 31, 32, 33, 34, 35, 36

Przerwy w dostępie do usług

10.06.2016

Informujemy, że w najbliższych dniach mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług telekomunikacyjnych. Jest to związane z modernizacjami sieci elektrycznej planowanymi przez firmę Enea. Przerwy wystąpią w dniu:

 • 13.06.2016 w godz. 7.30-13.00 - os. Przyjaźni 6, 7, 9, 10, 12K-Ż, 13L-W, 14, 15, 18A-J, 132B, 141, 141A-D 142;
 • 14.06.2016 w godz. 7.30-13.30 - os. Przyjaźni 1A-L, 2A-I, 3K-N, 4A-G, 5A-M, 6, 7, 8, 9, 10A-J, 16, 17, 19A, 24;
 • 14.06.2016 w godz. 12.30-17.30 - os. Zwycięstwa 2A-I, 5G-K, 9, 10, 11, 12, 21;
 • 14.06.2016 w godz. 15.00-19.30 - os. Przyjaźni 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11W, 12, 20;
 • 15.06.2016 w godz. 8.00-12.30 - os. Wichrowe Wzgórze 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
 • 15.06.2016 w godz. 12.30-17.30 - os. Zwycięstwa 2, 5G-K, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21;
 • 15.06.2016 w godz. 13.30-18.30 - os. Zwycięstwa 21, 22, 24, 25;
 • 16.06.2016 w godz. 8.00-13.30 - os. Wichrowe Wzgórze 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
 • 16.06.2016 w godz. 13.00-18.30 - os. Zwycięstwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
 • 17.06.2016 w godz. 8.00-13.30 - os. Wichrowe Wzgórze 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
 • 17.06.2016 w godz. 13.30-18.30 - os. Zwycięstwa 21, 24, 25, 26, 28, 110.

Mistrzostwa Europy 2016

01.06.2016

Informujemy, że oferta telewizji kablowej została poszerzona o pakiet Mistrzostwa Europy 2016, w ramach którego oferowane są kanały Polsat Sport 2 HD oraz Polsat Sport 3 HD. Umowa zawierana jest na okres od 10 czerwca do 10 lipca 2016 roku. Opłata za pakiet wynosi 100 zł brutto i należy ją uiścić gotówką w chwili zawarcia umowy. Niniejsza cena obowiązuje również w przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym niż 10 czerwca 2016 roku. Usługa skierowana jest do abonentów pakietu Pośredniego lub Pośredniego IPTV, będącymi osobami fizycznymi. W ramach usługi WTvK udostępnia dekoder lub moduł CAM, który należy zwrócić do 13 lipca 2016 roku. Urządzenie nie jest udostępniane jeżeli otrzymali Państwo dekoder lub moduł CAM w ramach innych usług.

Zmiana częstotliwości kanałów ONTV i Viva Polska

18.05.2016

Informujemy, że w dniu 01.06.2016 program Viva Polska nadawany analogowo zostanie przesunięty na kanał S11 (w miejsce ONTV). Jednocześnie program ONTV zostanie przesunięty na kanał K27 (w miejsce wyłączanego programu Sky News)

Zmiana nazwy kanału MGM HD

06.05.2016

Informujemy, że kanał MGM HD zmienił nazwę na AMC HD.

Wyłączenie programów w wersji SD

04.05.2016

Informujemy, że w dniu 01.08.2016 zostaną wyłączone programy TVP 1, TVP2, Polsat, TVN, TVN 7, TV Puls, TV Republika oraz TVK Winogrady w wersjach SD. Prosimy o zastąpienie ich na liście kanałów programami w wersji HD.

Euronews

29.04.2016

Informujemy, że w dniu 01.06.2016 program Euronews zostanie zastąpiony programem Muzo.tv.

Chwilowe przerwy w dostępie do usług

18.04.2016

W związku z paracami prowadzonymi przez Administrację Osiedla Wichrowe Wzgórze dotyczącymi modernizacji instalacji elektrycznej w blokach nr 34 (maj), 33 (czerwiec), 36 (lipiec) mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usłgi telefonii oraz Internetu. Za utrudnienia przepraszamy.

Sky News

15.03.2016

Informujemy, że w dniu 01.06.2016 nastąpi wyłączenie programu Sky News w wersji analogowej. Niniejszy kanał będzie nadal dostępny w wersji cyfrowej.

TO!TV

02.03.2016

Informujemy, że program iTV zmienił nazwę na TO!TV.

Komunikat prasowy

01.02.2016

Sąd Okręgowy w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji Prezesa UKE

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa UKE złożony przez pełnomocników PSM Winogrady adw. Andrzeja Spychałę oraz p. Pawła Suchorskiego (kierownika WTvK). Sąd Okręgowy wstrzymał wykonanie zaskarżonej decysji Prezesa UKE z dnia 19 czerwca 2015 r. "do czasu rozstrzygnięcia sprawy", dotyczącej udostępnienia firmie Inea S.A. dwudziestu dziewięciu nieruchomości położonych na os. Zwycięstwa celem budowy przez Inea własnej sieci telekomunikacyjnej.

W ocenie PSM Winogrady decyzja ta zawierała liczne i rażące błędy. Przypominamy, że decyzja Prezesa UKE mogła zostać wydana wyłącznie po spełnieniu ściśle określonych przesłanek (z art. 139 Prawa telekomunikacyjnego), m.in. po stwierdzeniu, że nie jest możliwe wykorzystanie istniejącej już sieci. Na terenie Os. Zwycięstwa istniała i istnieje dodatkowa sieć PSM Winogrady możliwa do wykorzystania, co wykazała PSM Winogrady w postępowaniu przed Prezesem UKE (w tym istnieje możliwa do wykorzystania kanalizacja kablowa oraz istnieją pozostałe elementy sieci umożliwiające świadczenie usług o prędkości transferu 1000 / 1000 Mb/s). Mimo to Prezes UKE wydał ww. decyzję, co budziło stanowczy protest PSM Winogrady.

Wstrzymanie wykonania decyzji przez Sąd Okręgowy w Warszawie gwarantuje, że decyzja Prezesa UKE nie może zostać wykonana do czasu rozpoznania odwołania złożonego przez PSM Winogrady i dokonania ostatecznej oceny tej decyzji przez Sąd.

Treść komunikatu dostępna jest tutaj (PDF)

MUZO.FM

29.01.2016

Informujemy, że na częstotliwości 95,8 MHz uruchomiliśmy stację radiową MUZO.FM.

Nowy kanał

08.01.2016

W dniu dzisiejszym rozpoczeliśmy testowe nadawanie kanału dla dzieci Top Kids HD. Program będzie dostępny cyfrowo dla abonentów pakietu Pośredniego i Pośredniego IPTV.

Zmiany godzin otwarcia

15.12.2015

W dniu 24 grudnia 2015 r. (czwartek) Administracja Ogólna - Zarząd, Biuro Sprzedaży Mieszkań, Administracje Osiedli, Winogradzka Telewizja Kablowa będą NIECZYNNE Dyżur w tym dniu pełni Pogotowie Techniczne

W dniu 31 grudnia 2015 r. (czwartek) Administracja Ogólna - Zarząd, Biuro Sprzedaży Mieszkań, Administracje Osiedli czynne będą do godz. 12.00. Kasa w Administracji Ogólnej - Zarząd czynna będzie do godz. 11.00. Dyżur po godzinie 12.00 przejmuje Pogotowie Techniczne. Winogradzka Telewizja Kablowa czynna będzie od godz. 9.00 do 12.00.

Wielkopolska Telewizja Kablowa ma przeprosić PSM

11.12.2015

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu (PSM „Winogrady”) informuje, że w dniu 3 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu po rozpoznaniu sprawy z powództwa PSM „Winogrady” przeciwko Wielkopolskiej Telewizji Kablowej sp. z o.o. w Poznaniu (WTK) nakazał pozwanej WTK, aby w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku opublikowała przeprosiny spółdzielni, przez trzy kolejne dni w programie telewizyjnym WTK pod nazwą „Puls Dnia”, o treści następującej: „Wielkopolska Telewizja Kablowa przeprasza Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową „Winogrady” w Poznaniu za opublikowanie w programach WTK w dniach od 30.06.2014 r. do 2.07.2014 r. nieprawdziwych informacji, że Spółdzielnia Winogrady odcięła 4 tysiące mieszkańców od telewizji, internetu i telefonu. Pozwana została również zobowiązana do złożenia przeprosin na piśmie na adres spółdzielni listem poleconym. PSM „Winogrady” przypomina, że przedmiotem sprawy był sposób relacjonowania przez telewizję WTK sporu zaistniałego pomiędzy PSM „Winogrady” a INEA S.A., która jest głównym udziałowcem Wielkopolskiej Telewizji Kablowej.

Treść komunikatu dostępna jest tutaj (PDF)

Zmiany cen pakietów telewizyjnych

27.11.2015

Informujemy, że od 01.01.2016r. zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady z dnia 26.11.2015r. ulegną zmianie cen pakietów telewizyjnych:

 1. zmniejsza się opłaty poniższych pakietów:
  • Cyfrowy Maxi z 35,00 zł na 34,00 zł
  • Cyfrowy Maxi HD z 35,00 zł na 34,00 zł
  • Popularnonaukowy HD z 14,00 zł na 12,00 zł
  • Filmowy HD z 14,00 zł na 12,00 zł
  • Sportowy HD z 14,00 zł na 12,00 zł
 2. zwiększa się opłaty poniższych pakietów:
  • Mini (wycofany z oferty) z 5,00 zł na 6,00 zł
  • Pośredni z 18,00 zł na 19,00 zł
  • Tematyczny z 30,00 zł na 32,00 zł

Główną przyczyną podwyżek cen był wzrost kursów walut (euro i dolara) oraz poszerzenie oferty programowej. Jednocześnie informujemy, że abonentom, którzy nie akceptują zmian przysługuje prawo wypowiedzenia umowy do dnia 31.12.2015r. bez roszczeń odszkodowawczych ze strony dostawcy usług telekomunikacyjnych.

Prace konserwacyjne

23.11.2015

W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 01.12.2015 w godzinach 5.00 - 7.00 mogą nastąpić przerwy w usłudze telewizji kablowej. Za utrudnienia przepraszamy.

Nowe programy w ofercie WTvK

10.11.2015

Z dniem 16.11.2015 oferta programowa usługi telewizji kablowej zostanie poszerzona o nowe kanały:

 • Ale Kino + HD, Animal Planet HD, Discovery Historia, Domo + HD, Eleven HD, Eurosport 2 HD, Fox HD, Fox Comedy HD, Kuchnia + HD, Nat Geo People HD, Nat Geo Wild HD, Nickelodeon, Universal Channel HD (pakiet Tematyczny),
 • Nickelodeon HD, Scifi Universal, TNT HD (pakiet Cyfrowy)
 • Nickelodeon Junior, Nickelodeon HD, Scifi Universal, TNT HD (pakiet Cyfrowy Maxi),
 • Eleven Sports HD (pakiet Sportowy i Cyfrowy Maxi HD).

Niniejsze programy zostaną uruchomione w miejsce "wkrótce nowy kanał". Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że poszczególne kanały nadawane w jakości SD są sukcesywnie zastępowane wersjami HD.

Komunikat prasowy

06.11.2015

Kabel Inea S.A. nielegalnie umieszczony w kanalizacji kablowej PSM Winogrady

Podczas prac serwisowych PSM Winogrady przypadkowo odkryła, że firma INEA S.A. - pomimo toczących się sporów (dotyczących m. in. pobierania energii elektrycznej przez urządzenia INEA S.A. na koszt spółdzielni oraz zajmowania zasobów PSM Winogrady bez podstawy prawnej) - użytkuje kanalizację kablową PSM Winogrady położoną na osiedlu Pod Lipami, w której umieściła kabel światłowodowy bez wiedzy dysponenta tej kanalizacji. INEA S.A. nigdy nie zwracała się o udostępnienie tej kanalizacji ani nie otrzymała na to zgody. Zdumienie budzi zwłaszcza sytuacja, w której INEA S.A. atakuje PSM Winogrady, starając się budować jej negatywny wizerunek jednocześnie dopuszcza się tak oczywistych nadużyć wykorzystując dla swoich celów własność innych podmiotów bez ich zgody i wiedzy. Swoimi działaniami Inea pogłębia nieufność PSM Winogrady wobec tej firmy. PSM Winogrady w związku zaistniałą sytuacją podejmie stosowne kroki prawne.

Treść komunikatu dostępna jest tutaj (PDF)

Eleven HD i Eleven Sports HD

26.10.2015

Uprzejmie informujemy, że uruchomiliśmy testowe nadawanie programów Eleven HD oraz Eleven Sports HD. Kanały te poszerzą ofertę odpowiednio pakietu Tematycznego oraz Sportowego HD.

Zastąpienie CBS Reality

16.10.2015

W dniu 16.11.2015 kanał CBS Reality (pakiet Tematyczny) nadawany analogowo zostanie zastąpiony nowym kanałem Nickelodeon, który będzie dostępny także w wersji cyfrowej. CBS Reality będzie dostępny tylko w wersji cyfrowej.

Zmiana częstotliwości

07.10.2015

W dniu 07.10.2015 kanały BBC Brit, BBC Earth, National Geographic, Eurosport zostały zastąpione programami w rozdzielczości HD. Z przyczyn technicznych konieczne było przeniesienie programu BBC Earth na częstotliwość 282MHz. Prosimy o przeprowadzenie procedury wyszukiwania kanałów. Za utrudnienia przepraszamy.

Nowe programy

07.10.2015

W dniu 07.10.2015 rozpoczeliśmy testowe nadawanie kanałów Nuta.TV HD (pakiet Pośredni), VOX Music TV (pakiet Pośredni) oraz TNT HD (pakiet Cyfrowy).

Zmiana częstotliwości

02.10.2015

W dniu 06.10.2015 kanały Filmbox, MiniMini+ HD, nSport+, Polsat Sport, TVN Biznes i Świat zostaną przeniesione z częstotliwości 818MHz na 810MHz. Zalecamy pozostawienie dekoderów i telewizorów w stanie czuwania w nocy z 5 na 6 października.

Wyłączenie kanałów w wersji SD

02.10.2015

W dniu 06.10.2015 wyłączone zostaną kanały Discovery Channel, Discovery Turbo Xtra, ID Europa, Polsat News, TLC TVN 24, TVN Turbo i TVN Style nadawane w standardowej rozdzielczości. Prosimy o zastąpienie ich na liście kanałów programami w wersji HD. Jeżeli na liście kanałów nie posiadają Państwo wersji HD niniejszych programów, prosimy o przeprowadzenie na dekoderze lub telewizorze procedury wyszukiwania kanałów.

Wyłączenie programów analogowych

02.10.2015

W związku z planowanym uruchomieniem nowych programów w ramach pakietu Pośredniego i Tematycznego w dniu 06.10.2015 wyłączone zostaną wersje analogowe programów:

 • Euronews (pakiet Pośredni),
 • TV5 MONDE Europe (pakiet Pośredni),
 • CNN (pakiet Tematyczny),
 • Planete+ (pakiet Tematyczny),

Jednocześnie program MTV Polska nadawany w wersji analogowej zostanie przesunięty na kanał K64 (814-822 MHz).

Prace konserwacyjne

09.09.2015

W zwiazku z pracami konserwacyjnymi prowadzonymi przez nadawców w dniu 01.10.2015 od godziny 4.00 do 12.00 mogą nastąpić chwilowe przerwy w dostępie do niektórych programów. Za utrudnienia przepraszamy.

Cartoon Network / TCM

09.09.2015

Z dniem 06.10.2015 Cartoon Network wydłuża pasmo audycji dla dzieci. Tym samym pasmo filmowe TCM zostanie wyłączone.

Wyłączenie kanałów wersji SD

09.09.2015

W dniu 01.10.2015 kanał Disney Channel rozpocznie nadawanie w jakości HD. Jednocześnie wyłączone zostaną kanały MiniMini+, Planete+ i Teletoon+ nadadawane w standardowej rozdzielczości. Prosimy o zastąpienie ich na liście kanałów programami w wersji HD. Jeżeli na liście kanałów nie posiadają Państwo wersji HD niniejszych programów, prosimy o przeprowadzenie na dekoderze lub telewizorze procedury wyszukiwania kanałów.

Zmiany nazw kanałów

09.09.2015

Z dniem 29.09.2015 kanały Filmbox Extra i Filmbox HD zmieniają swoją nazwę odpowiednio na Filmbox Premium i Filmbox Extra HD.

Internet - obniżamy cenę

26.08.2015

Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2015 roku obniżeniu ulega opłata abonamentowa za usługi stacjonarnego dostępu do Internetu z 42,50 zł na 36,90zł. Zmiany dotyczą zarówno nowych użytkowników jak i dotychczasowych abonentów pakietów Internet Standardowy, Internet Komfortowy oraz Internet Ekskluzywny.

Komunikat

04.08.2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2015 r. (piątek) Winogradzka Telewizja Kablowa będzie nieczynna.

SERWIS WINOGRADZKIEJ TELEWIZJI KABLOWEJ
bedzie dostępny w standardowych godzinach pracy 11.00 - 17.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Nowe programy

02.07.2015

W dniu 14.07.2015 rozpoczniemy testowe nadawanie kanałów: Kino Polska Muzyka, Filmbox Action, Filmbox Arthouse, Fightbox i Docubox. Pierwsze trzy zostaną uruchomione w ramach pakietu Pośredniego (tylko w wersji cyfrowej), pozostałe wzbogacą ofertę pakietu Podstawowego HD.

Wyłączenie programów nadawanych w wersji SD

02.07.2015

Informujemy, że z dniem 14.07.2015 nastąpi wyłączenie kanałów Alekino+, Domo+, Kuchnia+, Power TV, Cinemax, Cinemax 2, ONTV, Travel, Stars.TV emitowanych w wersji SD. Prosimy o zastąpienie ich na liście kanałów programami w wersji HD. Jeżeli na liście kanałów nie posiadają Państwo wersji HD niniejszych programów, prosimy o przeprowadzenie na dekoderze lub telewizorze procedury wyszukiwania kanałów.

TVN Fabuła

26.06.2015

Informujemy, że rozpoczeliśmy testowe nadawanie kanłu TVN Fabuła. Program będzie dostępny w ramach pakietu Podstawowego HD.

Komunikat prasowy

26.06.2015

Wydanie przez Prezesa UKE decyzji z rażącym naruszaniem prawa

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu informuje, że Prezes UKE w dniu 19 czerwca 2015 r. wydał zbiorczą decyzję w sprawie udostępnienia firmie Inea S.A. dwudziestu dziewięciu nieruchomości położonych na os. Zwycięstwa celem budowy przez Inea własnej sieci telekomunikacyjnej. Decyzja ta zawiera jednak liczne i rażące błędy.

Tytułem prostego przykładu, jak dalece Prezes UKE dążył do pozornego uzasadnienia decyzji, wbrew stanowi faktycznemu i wbrew przepisom, na które się powoływał (w tym art. 139 ust. 1 pkt 3 Prawa Telekomunikacyjnego), może być kwestia możliwej do wykorzystania przez Inea już istniejącej kanalizacji kablowej (przyłącza telekomunikacyjnego). Zgodnie z tym przepisem (ww. art. 139), Prezes UKE nie mógł wydać decyzji, jeżeli na terenie nieruchomości, których dotyczy decyzja, istniała możliwa do wykorzystania kanalizacja kablowa przyłącza telekomunikacyjnego. Oznacza to w szczególności, że Prezes UKE nie mógł więc wydać decyzji o dostępie do budynków, w celu budowania kolejnej kanalizacji, co jest zbędne, uciążliwe dla mieszkańców, niepotrzebnie degraduje substancję budynku i nie ma podstaw ww. przepisie. Prezes UKE zaś:

 • najpierw w projekcie decyzji Prezes UKE stwierdził – wbrew stanowi faktycznemu – że na terenie nieruchomości położonych na Os. Zwycięstwa przyłącza telekomunikacyjne są wykonane kablami miedzianymi, a istniejąca kanalizacja kablowa przyłącza telekomunikacyjnego została zaprojektowana pod te kable i w związku z tym nie nadaje się do wykorzystania przez Inea pod przewody światłowodowe. PSM „Winogrady” wskazała jednak, że Prezes UKE posiada już materiały, z których jasno wynika, że spółdzielnia do budynków doprowadziła także łącza światłowodowe;
 • następnie w finalnej decyzji z dn. 19.06.2015 r. Prezes UKE stwierdził autorytatywnie i ponownie bez przeprowadzenia jakichkolwiek faktycznych ustaleń w tym zakresie: „Tak więc z wiedzy specjalistycznej Prezesa UKE wynika, że w przedmiotowej sprawie skorzystanie z kanalizacji kablowej przyłączy telekomunikacyjnych Spółdzielni byłoby możliwe jedynie pod warunkiem wyciągnięcia kabla światłowodowego znajdującego się w kanalizacji kablowej”;

powyższe twierdzenie również jest niezgodne ze stanem faktycznym, albowiem na Os. Zwycięstwa istnieje kanalizacja kablowa przyłącza telekomunikacyjnego możliwa do wykorzystania nie tylko przez kolejne przewody światłowodowe (bez wyciągania innych przewodów), ale wręcz w wielu miesiącach kanalizacja ta jest całkiem pusta (nie ma w niej żadnych przewodów, które trzeba by wyciągać).

Jest to jeden z kilku przykładów rażącego mijania się twierdzeń Prezesa UKE o faktach z rzeczywistym stanem faktycznym; podobne nie oparte na faktach twierdzenia Prezesa UKE dotyczą szeregu innych okoliczności istotnych dla decyzji w świetle przepisów prawa i uprawnień Prezesa UKE. W związku z powyższym PSM Winogrady uznaje za zasadne skierowanie do prokuratury zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia czynów zabronionych przez funkcjonariuszy UKE, celem zbadania, czy doszło do umyślnego popełnienia przestępstwa na szkodę PSM „Winogrady”, tj.:

 • z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego, tj. przestępstwa przekroczenia uprawnień (w szczególności powołanego jako podstawa prawna decyzji art. 139 ust. 1 pkt 3 Prawa telekomunikacyjnego), jak i niedopełniania obowiązków (w zakresie obowiązku dokonywania rzeczywistych i rzetelnych ustaleń stanu faktycznego – art. 7 K.p.a.);
 • z art. 271 § 1 Kodeksu karnego, tj. przestępstwa poświadczenia nieprawdy w decyzji Prezesa UKE z dn. 19.06.2015 r. co do okoliczności mających znaczenie prawne dla tej decyzji.”

Treść pisma dostępna jest tutaj (PDF)

Zmiany nazw kanałów Mjuzik.tv oraz TV.DISCO

25.06.2015

Informujemy, że kanały Mjuzik.tv oraz TV.DISCO zmieniają nazwę odpowiednio na 4fun Hits oraz 4fun Fit & Dance.

Zmiany w pakiecie Cinemax

20.05.2015

Szanowni Państwo, w związku planowanym uruchomieniem nowej stacji TVN Fabuła, Winogradzka Telewizja Kablowa będzie zmuszona w najbliższym czasie wyłączyć ze swojego przekazu programy Cinemax i Cinemax 2 nadawane w jakości SD. Kanały Cinemax będą oczywiście nadal dostępne ale tylko w wysokiej rozdzielczości HD. Przypominamy, że Ci z Państwa, którzy korzystają z pakietu Cinemax i posiadają starsze dekodery nie wspierające sygnału HD, mogą je bezpłatnie wymienić na urządzenia nowszej generacji.

Nowe programy z grupy Canal+

13.05.2015

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, w ramach pakietów Canal+, Canal+ HD i Canal+ HD PVR zostały uruchomione nowe programy: Canal+ Discovery HD i Canal+ Sport 2 HD. Ceny pakietów nie ulegają zmianie.

Zmiany nazw programów z grupy Canal+

12.05.2015

Informujemy, że zmieniły się nazwy programów Canal+ Film 2 HD i Canal+ Family 2 HD odpowiednio na Canal+ Seriale HD i Canal+ 1 HD.

Komunikat prasowy

08.05.2015

Prezes UOKiK przegrywa spór z PSM "Winogrady" w Sądzie Apelacyjnym

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu informuje, że w dniu 30.04.2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok uchylający wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) w sprawie decyzji Prezesa UOKiK z 26 września 2011r. o nałożeniu kary za nadużywanie pozycji dominującej przez spółdzielnię i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Na rozprawie PSM "Winogrady" reprezentowali: p. Paweł Suchorski (kierownik WTvK) oraz adwokat p. Andrzej Spychała, którzy w trakcie procesu wykazali liczne błędy formalne i merytoryczne, które zostały popełnione przez Prezesa UOKiK w decyzji i które nie zostały należycie rozpoznane przez SOKiK.

Komunikat prasowy

08.05.2015

Kolejna kuriozalna decyzja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu informuje, że w dniu 24 kwietnia 2015 r. Prezes UKE wydał decyzję kończącą postępowanie w sprawie nałożenia kary za niewykonywanie wcześniejszej decyzji Prezesa UKE z dn. 27.06.2014 r. o przedłużeniu umów łączących PSM „Winogrady” z Inea S.A.

Prezes UKE co prawda odstąpił od nałożenia kary na PSM „Winogrady”, ale nie dlatego, że nie było podstaw do nałożenia kary, ani nie dlatego, że ww. wcześniejsza decyzja Prezesa UKE z dn. 27.06.2014 r. została już „uchylona” przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, ale dlatego, że Prezes UKE uznał, że rzekome naruszenie prawa miało charakter „krótkotrwały”. W związku z tą „krótkotrwałością” nieistniejącego naruszenia prawa, przypominamy, że Prezes UKE już w dniu 1 lipca 2014 r. wszczął postępowanie o nałożenie kary za niewykonywanie przez PSM Winogrady decyzji z dn. 27.06.2014 r., którą to decyzję Prezes UKE doręczył PSM „Winogrady” dopiero w dniu 2 lipca 2014r. (i w tym dniu została wykonana i to pomimo bezprzedmiotowości i innych rażących wad tej decyzji). Z prezentowanego w uzasadnieniu decyzji sposobu rozumowania Prezesa UKE wynika, że wina PSM „Winogrady” (długotrwałość rzekomego naruszenia decyzji z dn. 27.06.2014 r.) byłaby tym większa, im później Prezes UKE doręczyłby tą decyzję do PSM „Winogrady”…

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu podkreśla, że w dniu 2.02.2015 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie wydał wyrok zmieniający decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 27.06.2014 r. w sprawie przedłużenia umów, które miały umożliwiać firmie Inea korzystanie z sieci PSM „Winogrady” przez dodatkowe dwa lata, oddalając wniosek o przedłużenie tych umów jako bezzasadny. W trakcie rozprawy wyszły na jaw kompromitujące Prezesa UKE fakty jak między innymi to, że Prezes UKE umożliwił firmie Inea korzystanie z sieci PSM "Winogrady" na osiedlu Na Murawie, gdzie firma ta już od 2013 r. posiada własną sieć.

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu biorąc pod uwagę okoliczności i sposób postępowania Prezesa UKE ww. sprawach ocenia działania tego urzędu jako nieobiektywne, niezrozumiałe i rażąco naruszające przepisy prawa.

Treść pisma dostępna jest tutaj (PDF)

Wyłączenie kanałów SD z grupy Canal+

05.05.2015

W związku z planowanym uruchomieniem dwóch nowych programów z grupy Canal+ w dniu 12.05.2015 nastąpi wyłączenie programów: Canal+, Canal+ Film, Canal+ Film 2, Canal+ Family, Canal+ Family 2, Canal+ Sport. Prosimy o zastąpienie na liście programów w Państwa dekoderach lub telewizorach niniejszych kanałów wersjami HD, które obecnie mogą znajdować się na wyższych pozycjach. Abonentów pakietu Canal+, którzy jeszcze nie dokonali wymiany dekodera TechniSat Digit MF4K na dekoder HD prosimy o zgłoszenie się do Biura Obsługi Abonenta.

Zmiana cen pakietów telewizji kablowej

01.04.2015

Z dniem 01.05.2015 zmniejszeniu ulegają opłaty za pakiet Canal+ HD i Canal+ HD PVR. Opłata za pierwszy z pakietów wyniesie 38,00 zł brutto, a za drugi 48,00 zł brutto. Jednocześnie jeżeli korzystają Państwo z pakietu Canal+ Multiplex opłata abonamentowa zostanie Państwu zwiększona do 38,00 zł brutto przy czym otrzymają Państwo możliwość odbioru kanałów z grupy Canal+ w jakości HD. Jeżeli nie akceptują Państwo zmian cen wprowadzanych od 01.05.2015 r. przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia ww. umów do dnia 30.04.2015 r. Jednocześnie informujemy, że w razie skorzystania przez Państwa z tego prawa, dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze oraz zwrot przyznanych ulg.

Komunikat

31.03.2015

W dniu 3 kwietnia 2015 r. (piątek) Winogradzka Telewizja Kablowa będzie czynna do godziny 13.00. W związku ze skróconymi godzinami urzędowania:

BIURO OBSŁUGI ABONENTA
dostępne będzie dla naszych abonentów w godz. 9.00 – 13.00.
SERWIS WINOGRADZKIEJ TELEWIZJI KABLOWEJ
będzie czynny w piątek i sobotę w godz. 11.00 - 17.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Brak kanałów telewizyjnych

17.02.2015

W związku z awarią łączy telekomunikacyjnych na odcinku Warszawa - Poznań, z przyczyn niezależnych od WTvK nastąpiła przerwa w nadawaniu kanałów: Family Sport HD,TV Republika HD, Fightklub HD, TVP Sport HD, Power TV HD, Adventure HD, Stars.TV HD, Stars.TV, TV Puls HD, TV Puls, Puls 2, TVR HD, Cinemax HD, Cinemax 2 HD. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat prasowy

03.02.2015

Prezes UKE i Inea SA przegrywają spór z PSM "Winogrady" w SOKIK

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu informuje, że w dniu 2.02.2015 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie wydał wyrok uchylający decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 27.06.2014 r. w sprawie przedłużenia umów, które miały umożliwiać firmie Inea korzystanie z sieci PSM „Winogrady” przez dodatkowe dwa lata.

Na rozprawie PSM "Winogrady" była reprezentowana przez p. Pawła Suchorskiego (kierownika WTvK) oraz adwokata p. Andrzeja Spychałę. W rozprawie brali udział także pełnomocnicy Prezesa UKE oraz firmy Inea.

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek PSM "Winogrady" i wydał rozstrzygnięcie merytoryczne już na pierwszej rozprawie. W trakcie rozprawy decyzja Prezesa UKE została poddana przez PSM "Winogrady" druzgocącej krytyce ze względu na szereg niezależnych od siebie wad tej decyzji. Jako jaskrawy, prosty przykład jednej z tych wad można wskazać fakt, że decyzja Prezesa UKE – o czym sama wyraźnie kilkakrotnie mówi – w ogóle „nie dotyczy kanałów transmisyjnych”, które jednak firma Inea dotąd użytkuje, powołując się na decyzję Prezesa UKE.

Ponadto w trakcie rozprawy wyszło na jaw, że firma Inea wystąpiła do Prezesa UKE o korzystanie z sieci PSM "Winogrady" przemilczając, że na osiedlu Na Murawie od 2013 r. posiada już własną sieć.

W ustnym uzasadnieniu Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził zasadność odwołania PSM "Winogrady". Prezes UKE oczywiście nie miał podstaw do wydania decyzji, a w materiale sprawy zabrakło ustaleń i dowodów na to, żeby spełnione zostały przesłanki do ingerowania we własność PSM "Winogrady" i jej działalność gospodarczą.

Mamy nadzieję, że firma Inea przyjmie ten wyrok do wiadomości i wyciągnie z niego wnioski, o których rzetelnie poinformuje swoich abonentów. Zwracamy jednocześnie uwagę, że Sąd Apelacyjny w Poznaniu w dniu 5.12.2014 r. oddalił wniosek firmy Inea o zabezpieczenie jej rzekomego roszczenia do korzystania z kanałów transmisyjnych. Jest to już kolejne orzeczenie sądu powszechnego potwierdzające, jaki jest rzeczywisty stan prawny. W związku z tym ewentualne odmienne komunikaty ze strony firmy Inea i powiązanych z nią mediów należy przyjmować z dużą dozą krytycyzmu.

Podkreślamy, że na dotychczasowych działaniach firmy Inea tracą abonenci usług telewizyjnych PSM "Winogrady", których rozwój został zablokowany i obciążony dodatkowymi kosztami, z uwagi na załamanie wieloletniego planu rozwoju tych usług. Powyższe orzeczenia i jasność sytuacji prawnej skłaniają PSM "Winogrady", by w poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim jest lokalna Winogradzka Telewizja Kablowa, chronić interes ponad 16 tys. jej abonentów poprzez przywrócenie kanałów transmisyjnych zajmowanych przez firmę Inea.

Treść pisma dostępna jest tutaj (PDF)

Religia.tv

16.01.2015

Z dniem 01.02.2015 nadawca kanału Religia.tv zaprzestaje jego emisji. W jego miejsce zostanie uruchomiony kanał Love o tematyce rozrywkowej.

Zmiany nazw programów

16.01.2015

W dniu dzisiejszym kanał Fox Life i Fox Life HD zmieniły odpowiednio nazwę na Fox Comedy i Fox Comedy HD. Jednocześnie informujemy, że z dniem 01.02.2015 zmieniają się nazwy kanałów: BBC Entertainment na BBC Brit, BBC Knowledge na BBC Earth oraz Animal Planet na Discovery Life.

4FUN.TV

12.01.2015

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez nadawcę w zakresie emisji kanału 4FUN.TV, program ten nie będzie dostępny na dekoderach SD (Technisat MF4K). Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat prasowy

09.01.2015

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu (zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami) złożyła w dniu 9 stycznia 2015 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko Wielkopolskiej Telewizji Kablowej z żądaniem zapłaty sumy 10.000 zł na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej oraz złożenia przeprosin za przekazywanie nierzetelnych, stronniczych i nieprawdziwych informacji podczas relacjonowania zaistniałego sporu pomiędzy PSM „Winogrady” a INEA S.A. dotyczącego decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 27 czerwca 2014r.

Awaria telewizji

18.12.2014

Z powodu awarii usługi telewizyjne są obecnie niedostępne. Pracujemy nad szybkim rozwiązaniem problemu. Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację!

Brak kanałów telewizyjnych

12.12.2014

W związku z awarią łączy telekomunikacyjnych na odcinku Warszawa - Poznań, z przyczyn niezależnych od WTvK nastąpiła przerwa w nadawaniu kanałów: Family Sport HD,TV Republika HD, Fightklub HD, TVP Sport HD, Power TV HD, Adventure HD, Stars.TV HD, Stars.TV, TV Puls HD, TV Puls, Puls 2, TVR HD, Cinemax HD, Cinemax 2 HD. Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiana oferty usługi internetu mobilnego i pakietów internet stacjonarny + mobilny

26.11.2014
Miło nam poinformować, że z dniem 1 grudnia 2014 r. zgodnie z uchwałą nr 58 Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu z dnia 25 września 2014 r. zmienia się oferta na usługi internetu mobilnego i pakietów internet stacjonarny + mobilny. Zmiany obejmujące obniżenie opłaty abonamentowej lub podniesienie limitu transmisji danych dotyczą zarówno nowych jak i obecnych abonentów. Nowe wysokości opłat abonamentowych dotyczą zarówno umów podpisywanych na czas nieokreślony jak i określony z uwzględnieniem umów zawartych na warunkach promocyjnych. W przypadku obecnych abonentów zmiany zostaną wprowadzone bez konieczności podpisywania aneksu do umowy. Jednocześnie zmianie ulegają opłaty niektóre opłaty aktywacyjne i za modem. Pozostałe opłaty za usługi internetu mobilnego i pakietów internet stacjonarny + mobilny nie ulegają zmianie. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Mobilny.

Zmiana opłat za usługi telewizji kablowej

26.11.2014

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2015 r. zgodnie z uchwałą nr 68 Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu z dnia 30 października 2014 r. zmieniają się opłaty za usługi telewizyjne. Z uwagi na zmiany polityki cenowej nadawców, zwiększenie oferty programowej i ograniczenia wynikające z działań podjętych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zwiększeniu ulegają opłaty za pakiety:

 • Mini z 4,00 zł na 5,00 zł,
 • Pośredni z 17,00 zł na 18,00 zł,
 • Tematyczny z 28,00 zł na 30,00 zł,
 • Canal+ Multiplex z 32,50 zł na 35,00 zł.

Jednocześnie zmniejszeniu ulegają opłaty za pakiety:

 • Canal+ HD z 43,00 zł na 40,00 zł,
 • Canal+ HD PVR z 53,00 zł na 50,00 zł,
 • Cyfrowy Maxi HD z 40,00 zł na 35,00 zł,
 • Popularnonaukowy HD z 16,00 zł na 14,00 zł,
 • Filmowy HD z 16,00 zł na 14,00 zł,
 • Sportowy HD z 16,00 zł na 14,00 zł.

Jeśli nie akceptują Państwo zmian cen wprowadzanych od 1 stycznia 2015 r. przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia ww. umów do dnia 31 grudnia 2014 r. Jednocześnie informujemy, że w razie skorzystania przez Państwa z tego prawa, dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze oraz zwrot przyznanych ulg.

Awaria

13.11.2014

12.11.2014 o godzinie 22.00 nastąpiła przerwa w świadczeniu usługi telefonii i dostępu do Internetu w blokach na os. Przyjaźni 6, 21, 22, 23 i 24. Awaria zasilania urządzeń WTVK została usunięta 13.11.2014 o godz. 8.30. Za utrudnienia przepraszamy.

Prace konserwacyjne

31.10.2014

03.11.2014 w godzinach od 5.00 do 8.00, w związku z prowadzeniem prac konserwacyjnych wystąpią przerwy w dostępie do usługi telewizji kablowej. Za utrudnienia przepraszamy.

Ważny komunikat

01.10.2014

Informujemy, że po otrzymaniu wezwania od PSM „Winogrady” - zgodnie z informacją uzyskaną w sekretariacie Sądu - w dniu 16 września 2014 r. Prezes UKE przekazał do Sądu Okręgowego odwołanie złożone przez PSM „Winogrady” w połowie lipca br. W tej sytuacji istnieje szansa na rozwiązanie kwestii bezskuteczności decyzji Prezesa UKE w trybie wstępnej kontroli decyzji. Sąd Okręgowy może wstrzymać wykonanie decyzji Prezesa UKE jeszcze przed merytorycznym rozstrzygnięciem sprawy (które może nastąpić nawet za kilka lat). Mamy nadzieję, że Sąd uwzględni nasze argumenty wskazujące na znaczną szkodliwość decyzji Prezesa UKE dla działalności gospodarczej PSM „Winogrady” oraz spowodowanie przez nią niemożliwych do odwrócenia skutków (związanych w szczególności z ograniczeniem działalności, szkodą dla abonentów, a także koniecznością zakupu set-top-box’ów dla abonentów).

Nowy Standard - zawrotne prędkości za przystępną cenę

01.10.2014

Uprzejmie informujemy że zgodnie z wcześniejszymi planami Winogradzka Telewizja Kablowa wprowadziła dziś do swojej oferty nowy standard, który łączy prędkość pakietu Komfortowego 300 Mbit/s pobierania i 300 Mbit/s wysyłania z ceną pakietu Standardowego 42,50zł.

Wszystkim dotychczasowym abonentom pakietu Standardowego (30/30 Mbit/s) podniesiono prędkość, a abonentom pakietu Komfortowego i Ekskluzywnego (300/300 Mbit/s) obniżono cenę.

Nowy pakiet telewizji kablowej

01.10.2014

W dniu 01.10.2014 wzbogaciliśmy naszą ofertę telewizji kablowej o pakiet Ekskluzywny (150,00 zł). Usługa pozwala na dostęp do kanałów oferowanych w ramach pakietu Pośredniego, Tematycznego, Cinemax, Cyfrowego Maxi, Cyfrowego Maxi HD i Canal+ HD.

Prace konserwacyjne

15.09.2014

W związku z konserwacją nadajnika w Śremie w dniu 30.09.2014 w godz. 9:00-15:00 mogą wystąpić przerwy w nadawaniu programów: TVP ABC, TVP Rozrywka, Polsat Sport News, Stopklatka TV, ATM Rozrywka i TVP Poznań. Za utrudnienia przepraszamy.

Ważny komunikat

09.09.2014

Z uwagi na całkowitą bezczynność Prezesa UKE oraz ignorowanie oficjalnych pism i wniosków PSM "Winogrady", PSM "Winogrady" sformułowała ostateczne wezwanie do Prezesa UKE do zaprzestania naruszania prawa - pod rygorem skierowania sprawy do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Generalnej. PSM "Winogrady" podkreśla, że Prezes UKE uporczywie ignoruje obowiązujący stan prawny, lekceważy opinie specjalistów i autorytetów z zakresu prawa administracyjnego, oraz bezzasadnie i bezprawnie przetrzymuje odwołanie PSM "Winogrady" z dnia 16 lipca 2014 r., zamiast przekazać je "niezwłocznie", jak nakazuje prawo, do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Pełna treść pisma dostępna jest tutaj (PDF)

Zmiany w ofercie telewizji kablowej

09.09.2014

Informujemy, że zmianie uległy częstotliwości kanału BBC World News oraz CNN. Jednocześnie rozpoczęliśmy testowe nadawanie kanałów TV Puls HD oraz TVP Info (wersja analogowa). Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zestawieniu pakietów telewizyjnych (PDF).

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej

26.08.2014

Z przykrością informujemy, że WTvK nie będzie retransmitować czterech nowych kanałów Polsat Volleyball, na antenie których mają być emitowane mecze Mistrzostw świata w Piłce Siatkowej. Niniejsza decyzja jest podyktowana zaporowymi warunkami zaproponowanymi przez Telewizję Polsat. Za niedogodności przepraszamy.

Zmiany w ofercie telewizji kablowej

26.08.2014

Informujemy, że od 1 października 2014 roku zostaną wprowadzone zmiany w ofercie programowej Winogradzkiej Telewizji Kablowej. Kanał Mezzo dostępny w pakiecie Tematycznym zostanie zastąpiony przez kanał Brava HD. Jednocześnie w miejsce programu Rossija24 (pakiet Pośredni) zostanie uruchomiony kanał Adventure HD. Ponadto oferta pakietu Cyfrowego zostanie wzbogacona o kanał Travel Channel HD. W przypadku braku akceptacji zmian oferty w terminie do 30 września przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy bez roszczeń odszkodowawczych ze strony dostawcy usług telekomunikacyjnych.

Nowy Standard - zawrotne prędkości za przystępną cenę

21.08.2014

Już od 1 października Winogradzka Telewizja Kablowa wprowadza nowy standard który łączy prędkość pakietu Komfortowego 300 Mbit/s pobierania i 300 Mbit/s wysyłania z ceną pakietu Standardowego 42,50zł.

Wszystkim dotychczasowym abonentom pakietu Standardowego (30/30 Mbit/s) podniesiemy prędkość, a abonentom pakietu Komfortowego (300/300 Mbit/s) obniżymy cenę.

Ważny komunikat

21.08.2014

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu wezwała Prezesa UKE do zaprzestania naruszania prawa oraz do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania z obrotu prawnego bezprzedmiotowej decyzji - w terminie do dnia 31.08.2014r.

Pełna treść pisma dostępna jest tutaj (PDF)

Zmiana nazw kanałów

01.08.2014

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2014 kanał Polsat News+ zmienił nazwę na Polsat News 2. 12 sierpnia zmieniona zostanie również nazwa kanału rbl.tv na mjuzik.tv.

Nowe programy telewizyjne w ofercie WTvK

22.07.2014

Uprzejmie informujemy że w dniu 22.07.2014 r. uruchomiono w formie testowej 2 programy cyfrowe:

 • ID HD - Pakiet Podstawowy HD - częstotliwość 722 MHz,
 • DISCOVERY TURBO XTRA HD - Pakiet Podstawowy HD - częstotliwość 722 MHz,

Testowe programy dostępne są w pakiecie Podstawowym HD dla tych z Państwa, którzy posiadają aktywny Pakiet Tematyczny

Komunikat prasowy

03.07.2014

Ustosunkowując się do informacji medialnych Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu wskazuje, że zawierają one nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje.

PSM „Winogrady” prostuje następujące informacje:

 • nie jest prawdą, że PSM „Winogrady” odcięła abonentów INEA S.A. od sieci, ale przeciwnie PSM „Winogrady” dobrowolnie udostępniła INEA S.A. 2 ostatnie posiadane kanały umożliwiające jej dalsze świadczenie usług, o czym poinformowała ją z wyprzedzeniem;
 • wyjaśniamy, że działanie PSM „Winogrady” polegało jedynie na włączeniu 4 kanałów TV dla własnych abonentów, o czym informowano Prezesa UKE i INEA S.A. od wielu miesięcy oraz o czym PSM „Winogrady” zawiadomiła już wcześniej abonentów; nie jest więc prawdą, jakoby działalnie PSM „Winogrady” polegało na odcinaniu kogokolwiek;
 • nie jest prawdą, że PSM „Winogrady” działała bezprawnie; decyzja administracyjna wiąże stronę dopiero od dnia doręczenia jej decyzji; oczywiście nie jest prawdą, że PSM „Winogrady” była zobowiązana do wykonania decyzji Prezesa UKE przed dniem jej doręczenia, co sugeruje INEA S.A. oraz Prezes UKE;
 • podkreślamy, że działanie PSM „Winogrady” uwzględniało dobro zarówno ponad 16 tys. własnych abonentów, jak i niespełna 4 tys. abonentów INEA S.A., pomimo braku obowiązku dbania o dobro abonentów INEA S.A.;
 • pomijana jest informacja, że PSM „Winogrady“ już w 2010 r. zgodziła się na przedłużenie umów z INEA S.A. do dnia 30 czerwca 2014 r. i wówczas informowała wyraźnie o tym, że jest to ostatnie takie przedłużenie, ponieważ w 2014 r. PSM „Winogrady“ zamierza wykorzystywać całość posiadanych zasobów na potrzeby własnej działalności i dla dobra własnych abonentów;
 • w związku z tym pomijana jest również informacja, że to INEA S.A. nie podjęła stosownych działań dla dobra swoich abonentów, jakie mogła i powinna w tej jasnej sytuacji podjąć, jak i lekceważąco nie informowała swoich abonentów o zaistniałej sytuacji, a w tym czasie realizowała także inne zamierzenia inwestycyjne, widocznie działając w przekonaniu o tym, że ewentualna decyzja Prezesa UKE i tak będzie korzystna dla INEA S.A. kosztem zasobów PSM „Winogrady” – tylko wówczas bowiem opieszałe postępowanie INEA S.A. można uznać za racjonalne;
 • w związku z powyższym apelujemy o krytyczną analizę informacji medialnych, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, a zwłaszcza z mediów powiązanych kapitałowo z INEA S.A., medium takim jest np. Wielkopolska Telewizja Kablowa (większościowym współwłaścicielem jest INEA S.A.); zwracamy uwagę, że PSM „Winogrady” nie zatrudnia specjalistów od marketingu ani rzeczników prasowych i nie posiada środków, aby na bieżąco przeciwstawiać się kampanii dezinformacyjnej; PSM „Winogrady” podjęła jednak decyzję o skierowaniu p-ko Wielkopolskiej Telewizji Kablowej pozwu o ochronę dóbr osobistych w związku z upublicznianiem nieprawdziwych i zniesławiających PSM „Winogrady” informacji;
 • informujemy również, że w dniu 2 lipca 2014 r., Prezes UKE doręczył PSM „Winogrady” decyzję przedłużającą umowy z INEA S.A.; o uchylenie jej wystąpimy do Sądu w terminie 14 dni, gdyż naszym zdaniem jest niekorzystna dla naszych abonentów i wadliwa prawnie; przy czym doręczenie decyzji nastąpiło niezgodnie z przepisami z pominięciem pełnomocnika PSM „Winogrady”;
 • PSM „Winogrady” celem uniknięcia represji ze strony Prezesa UKE w związku z toczącą się kampanią dezinformacyjną szkalującą PSM „Winogrady” – postanowiła tymczasowo udostępnić dodatkowo jeszcze 4 kanały INEA S.A., tak aby Prezes UKE nie znajdował pretekstu do publicznego represjonowania PSM „Winogrady”;
 • jednocześnie PSM „Winogrady” wystosowała do INEA S.A. propozycję spotkania w dniu 15 lipca br. celem omówienia zasad dalszego korzystania z zasobów PSM „Winogrady” – od wyników tego spotkania PSM „Winogrady” uzależnia dalsze decyzje w tej sprawie;
 • zwracamy także uwagę, że konsekwencją zastosowania się do decyzji Prezesa UKE jest to, że PSM „Winogrady” poniesie dodatkowe koszty na zakup dodatkowych urządzeń, co ostatecznie obciąży abonentów usług telewizyjnych PSM „Winogrady”. W naszej ocenie nie ulega wątpliwości, że decyzja Prezesa UKE jest wyjątkowo niekorzystana dla ponad 16 tys. jej abonentów.

Na zakończenie chcemy podkreślić, że w przeciwieństwie do firmy INEA S.A., która prowadzi działalność obliczoną na zysk i zarabia na swoich abonentach, PSM „Winogrady” prowadzi działalność nie nastawioną na zysk, lecz zaspokajanie potrzeb przy najmniejszych możliwych kosztach, dlatego usługi PSM „Winogrady” są tańsze, a do tego mają znacznie lepsze parametry techniczne (i to w skali ogólnopolskiej). To, że mieszkańcy Winograd mają obecnie niższą ceną niż w innych częściach miasta Poznania wynika z takiego charakteru działalności PSM „Winogrady”.

Zależy nam na koniecznej ochronie dobra mieszkańców - członków spółdzielni przed zaborczymi działaniami firm silniejszych i posiadających duże środki na działalność marketingową oraz media o szerokim zasięgu.

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu

Wyłączenie czterech kanałów analogowych.

02.07.2014

W dniu 2 lipca 2014 PSM "Winogrady" otrzymała decyzję Prezesa UKE przedłużającą umowy z Inea S.A. W związku z tym nadawanie programów Stopklatka.TV, TTV, TVP ABC oraz TVP Info w wersji analogowej zostało tymczasowo wstrzymane.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wygaśnięcie umów z INEA S.A.

01.07.2014

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu w związku z wygaśnięciem umów pomiędzy INEA S.A. i PSM "Winogrady" w Poznaniu z dnia 31.10.2000r. oraz z dnia 23.10.2006r. informuje, że dla dobra abonentów i członków PSM "Winogrady", którzy korzystają z usług INEA, jest gotowa udostępnić firmie Inea fizycznie wolne kanały, na których Inea może tymczasowo świadczyć usługi.

Jednocześnie PSM "Winogrady" informuje, że nie otrzymała od Prezesa UKE rozstrzygnięcia w sprawie przedłużenia ww. umów. Decyzja ta nie została również opublikowana na stronie internetowej UKE. PSM "Winogrady" nie będzie także polegać na nieoficjalnych komunikatach prasowych itp. informacjach. INEA w skandaliczny sposób nie informowała oraz wprowadzała w błąd swoich abonentów o zaistniałej sytuacji.

W związku z tym PSM "Winogrady" wskazuje, że wyżej wymienione umowy wygasły, a także podtrzymuje stanowisko wyrażane w postępowaniu przed Prezesem UKE, dotyczące praw do prowadzania i rozwoju działalności własnej WTvK i poszanowania interesów ponad 16 tys. jej abonentów.

Z dniem 1 lipca br. zgodnie z przedstawionym Prezesowi UKE i firmie INEA planem oraz zgodnie z zawiadomieniem abonentów Winogradzka Telewizja Kablowa uruchomi o godz. 9:00 cztery programy TV dla swoich abonentów na kanałach S1 do S4 - w związku z tym pozostaną fizycznie wolne jeszcze 2 kanały, które tymczasowo INEA może wykorzystać dla dobra swoich abonentów.

Firma Inea została skutecznie poinformowana o powyższych faktach 1 lipca w godzinach porannych.

Zmiana nazwy kanału Polsat Biznes

09.06.2014

W dniu dzisiejszym nadawca kanału Polsat Biznes zmienił jego nazwę na Polsat News+.

Komunikat

26.05.2014

W związku z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku nr 9 na os. Przyjaźni, w dniu 27.05.2014 w godzinach 8.00 - 20.00 mogą wystąpić krótkie przerwy w dostępie do usługi telewizji kablowej. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat

21.05.2014

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu informuje, że zgodnie z umową z firmą Inea S.A. na korzystanie z sieci Winogradzkiej Telewizji Kablowej (WTvK) w celu świadczenia usług internetowych i telefonicznych, kończy się ona dnia 30 czerwca 2014r. Inea S.A. wniosła do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) wniosek o administracyjne przedłużenie umowy. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu wniosła do Prezesa UKE o nie uwzględnienie wniosku Inea S.A. Do dnia dzisiejszego, tj. 20 maja 2014r. nie zapadła decyzja Prezesa UKE w tej sprawie. Według aktualnego stanu prawnego Inea S.A. kończy świadczenie usług 30 czerwca 2014r. Na zwolnionych przez Inea S.A. częstotliwościach WTvK zamierza uruchomić w pierwszej kolejności następujące programy w wersji analogowej: TVP Info, TVP ABC, TTV, Stopklatka TV. Tym samym mogą zostać wprowadzone zmiany programowe.

Planowane zestawienie programów pakietu pośredniego od 1.07.2014r. dostępne jest tutaj (PDF). W przypadku braku akceptacji zmian oferty w terminie do 30.06.2014r. abonentom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez roszczeń odszkodowawczych ze strony dostawcy ustug telekomunikacyjnych.

Zmiana częstotliwości

14.05.2014

Informujemy, że z przyczyn technicznych zmianie uległy częstotliwości kanałów cyfrowych: STARS TV HD (290MHz), HISTORY HD (290MHz), E! Entertainment HD (290MHz), TV Republika HD (290MHz). Jednocześnie program Sky News nadawany analogowo został przeniesiony na kanał K27 (518-526 MHz)

Nowe programy telewizyjne w ofercie WTvK

28.04.2014

Uprzejmie informujemy że w dniu dzisiejszym rozpoczeliśmy testowe nadawanie nowych programów cyfrowych. Są to Focus TV (Pakiet Pośredni) oraz TV Republika HD (Pakiet TV Republika)

Obniżenie ceny pakietu Cinemax

25.04.2014

Informujemy, że od 01.05.2014 zmianie ulega opłata za pakiet Cinemax. Niniejszy pakiet będzie dostępny w cenie 10,00 zł brutto (dotychczasowa opłata wynosiła 18,00 zł). W przypadku braku akceptacji zmian oferty w terminie do 31.05.2014r. abonentom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez roszczeń odszkodowawczych ze strony dostawcy usług telekomunikacyjnych.

BOA

25.04.2014

Dnia 02.05.2014 Biuro Obsługi Abonenta będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Konserwacja nadajnika w Śremie

23.04.2014

W związku z pracami konserwacyjnymi nadajnika w Śremie w dniu dzisiejszym w godzinach od 9.00 do 17.00 mogą wystąpić przerwy w nadawaniu kanałów: TVP1 HD, TVP2 HD, ATM Rozrywka, TVP abc, TVP Rozrywka, Puls 2 i Polsat Sport News. Za utrudnienia przepraszamy.

BOA

14.04.2014

Dnia 18.04.2014 Biuro Obsługi Abonenta będzie czynne w godzinach od 10.00 do 13.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Prace konserwacyjne w TVP

14.04.2014

Dnia 16.04.2014 w godzinach od 0.00 do 6.00 Telewizja Polska S.A. będzie prowadziła prace konserwacyjne. W związku z tym nastąpi przerwa w nadawaniu wszystkich kanałów z grupy TVP.

Zmiana częstotliwości

02.04.2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.04.2014 r. zmianie ulegną częstotliwości niektórych kanałów nadawanych analogowo. Program CNN zostanie przeniesiony na kanał K68, Mezzo - na kanał K34. Jednocześnie informujemy, że planujemy uruchomić Polsat News na kanale K43. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Nowe programy telewizyjne w ofercie WTvK

11.03.2014

Uprzejmie informujemy że w dniu 12.03.2014 r. do oferty Winogradzkiej Telewizji Kablowej dołączą nowe programy cyfrowe uruchomione w formie testowej. Pośród nowych pozycji wyróżnić możemy takie stacje jak:

 • Polsat HD - Pakiet Podstawowy HD - częstotliwość 362 MHz,
 • Power TV - Pakiet Pośredni - częstotliwość 410 MHz,
 • Polsat News SD - Pakiet Tematyczny - częstotliwość 706 MHz,
 • Polsat News HD - Pakiet Podstawowy HD - częstotliwość 682 MHz.

W związku z dołączeniem nowych stacji cyfrowych zmienione zostaną parametry nadawania programu Historia HD. Nowa częstotliwość, na której dostępna będzie ta stacja to 522 MHz.

WTvK poszukuje pracowników

03.03.2014

Winogradzka Telewizja Kablowa nawiąże współpracę lub zatrudni osoby, spełniające poniższe wymagania:

 • umiejętność samodzielnego przygotowania reportażu,
 • dobra prezencja,
 • znajomość podstaw pracy z kamerą,
 • znajomość programu montażowego (Pinaccle, Adobe Premiere lub inny).

Zgłoszenia (list motywacyjny i CV) przyjmowane będą do 21 marca 2014r. w siedzibie Winogradzkiej Telewizji Kablowej na os. Przyjaźni 120, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: 61 63 03 225 lub e-mail: kadry@psmwinogrady.pl

Nowe programy

17.02.2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym rozpoczeliśmy testowe nadawanie programów: TVP Sport HD (Pakiet Sportowy HD), TVP ABC (Pakiet Pośredni, dostępny dla abonentów posiadających telewizor z wbudowanym tunerem DVB-C lub dekoder udostępniony w ramach innych pakietów) oraz E! Entertainment (Pakiet Cyfrowy).

Mango24

11.02.2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11.03.2014r wyłączony zostanie z przekazu analogowego program Mango24.

Za utrudnienia przepraszamy

Instalacje internetowe

17.01.2014

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Winogradzka Telewizja Kablowa (zakład Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu) planuje rozpoczęcie prac mających na celu rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej w budynkach mieszkalnych na osiedlach: Kosmonautów, Przyjaźni, Pod Lipami, Wichrowe Wzgórze i Zwycięstwa.

W związku z powyższym wszystkie osoby zainteresowane bezpłatnym wykonaniem przyłącza internetowego do ich mieszkania prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach: 13.00 – 16.00 pod numerem telefonu: 61 63 03 271. Podkreślamy, że wyrażenie zgody na montaż instalacji w żaden sposób nie zobowiązuje do podpisania umowy, a jedynie ma na celu skrócenie czasu oczekiwania w przypadku ewentualnej chęci skorzystania z usług Winogradzkiej Telewizji Kablowej.

BOA

13.01.2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.01.2014 Biuro Obsługi Abonenta będzie czynne w godzinach od 11.00 do 17.00. Za utrudnienia przepraszamy.

BOA

19.12.2013

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2013 Biuro Obsługi Abonenta będzie nieczynne. Dnia 31.12.2013 Biuro Obsługi Abonenta będzie czynne w godzinach od 10.00 do 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Prace konserwacyjne

04.12.2013

Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami konserwacyjnymi sieci energetycznej prowadzonymi przez firmę ENEA S.A na osiedlu Kosmonautów w budynku nr 18, w dniu 05.12.2013 w godzinach 9.00 - 14.00 we wszystkich budynkach na terenie osiedla Kosmonautów mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług świadczonych przez WTvK. Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiana cen

30.11.2013

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2014 opłata za pakiet Pośredni będzie wynosić 17,00zł, a za pakiet Tematyczny - 28,00zł brutto. W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy do dnia 31.12.2013 r. Jednocześnie informujemy, że w razie skorzystania przez Państwa z tego prawa, dostawcy usług nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze oraz zwrot przyznanych ulg.

Zakończenie Usługi „Nocnego Transferu”

21.11.2013

Uprzejmie informujemy, zgodnie z punktem 7. warunków Oferty Promocyjnej dla Usług Dostępu do Internetu Mobilnego, że z dniem 29.11.2013 zostanie wyłączona dodatkowa usługa „Nocnego Transferu” dla następujących pakietów Internetu mobilnego:

 • Internet Mobilny Standardowy (4GB),
 • Internet Mobilny Super (9GB),
 • Pakiet Standardowy (Internet Stacjonarny 300/300 Mb/s + Mobilny 4GB),
 • Pakiet Super (Internet Stacjonarny 300/300 Mb/s + Mobilny 9GB).

Informujemy, że zgodnie z warunkami Oferty Promocyjnej dla Usług Dostępu do Internetu Mobilnego, odwołanie usługi „Transferu Nocnego” nie wpływa na pozostałe prawa i obowiązki Abonenta oraz Operatora.

Awaria

24.10.2013

Uprzejmie informujemy, że w związku z awarią sieci energetycznej na os. Kosmonautów nr 18, w blokach 17, 18 i 19 mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług telewizji, internetu i telefonii. Jednocześnie informujemy, że usterka powinna zostać usunięta do godziny 14.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiana częstotliwości

03.10.2013

Informujemy, że program CNN nadawany w wersji analogowej został przeniesiony na kanał K34 (574-582 MHz). W jego miejsce na kanale K38 (606-614 MHz) został testowo uruchomiony kanał Disney Channel. Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiana nazwy kanałów

19.09.2013

Uprzejmie informujemy, że kanały 13th Street i Discovery World zmieniły odpowiednio nazwę na 13 Ulica oraz Discovery Turbo Xtra.

Konserwacja nadajnika w Śremie

19.09.2013

W związku z konserwacją nadajnika w Śremie programy analogowe: TVP 1, TVP 2, TVP Poznań, TV 4, Polsat, TVN oraz cyfrowe: TVP 1 HD, TVP 2 HD, ATM Rozrywka, TV Puls, Puls 2, Polsat Sport News, TVP Rozrywka są niedostępne. Zakończenie konserwacji planowane jest na godz. 15.00.

TVP Info i TVP Regionalna

29.08.2013

Od września 2013 roku kanał TVP Info zostanie rozdzielony na dwie stacje TVP Regionalna i TVP Info. TVP Regionalna będzie wspólnym pasmem jednostek regionalnych Telewizji Polskiej w tym TVP Poznań. W miejsce TVP Info zostanie uruchomiony kanał TVP Regionalna. Nowy kanał TVP Info będzie dostępny w pakiecie Pośrednim dla abonentów, którzy posiadają odpowiedni telewizor (wbudowany tuner DVB-C) lub otrzymali dekoder w ramach dowolnego pakietu cyfrowego oferowanego przez WTVK.

Symetryczne łącza i jeszcze szybszy Internet

21.08.2013

Kolejna rewolucja w usłudze szerokopasmowego dostępu do Internetu w WTvK. Już od 1 września 2013 roku zwiększamy prędkości wysyłania do 300 Mb/s dla pakietu Komfortowego oraz 30 Mb/s dla pakietu Standardowego, oczywiście przy pozostawieniu aktualnych cen. Symetryczne łącza 300/300 Mb/s i 30/30 Mb/s oferowane przez WTvK to prawdziwa rewolucja na rynku telekomunikacyjnym. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Szczegóły znajdą Państwo w zakładce Internet.

Internet Mobilny - nowe pakiety

21.08.2013

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2013 roku wzbogacona zostanie oferta Internetu Mobilnego w WTvK. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Mobilny.

TVR HD

26.07.2013

Informujemy, że z dniem 29.07.2013 kanał TVR zostanie zastąpiony kanałem TVR HD. Zmiana jest podyktowana zaprzestaniem emisji kanału TVR przez nadawcę. Kanał w jakości HD będzie dostępny w pakiecie Pośrednim dla abonentów, którzy posiadają odpowiedni telewizor (wbudowany tuner DVB-C, obsługa MPEG-4) lub otrzymali dekoder HD w ramach pakietu Podstawowego HD, Cyfrowego Maxi HD lub Canal+ HD.

Prace planowe

17.07.2013

Informujemy, że w dniu 18.07.2013 mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi telewizji kablowej na os. Kosmonautów w blokach 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 22, 23 oraz 24. Konserwacja instalacji elektrycznych jest podyktowana kilkukrotnym wystąpieniem awarii zasilania urządzeń telewizji na os. Kosmonautów. Liczymy, że podjęte działania ostatecznie wyeliminują przyczyny awarii i zapewnią Państwu komfortowe korzystanie z usług świadczonych przez WTvK. Za utrudnienia przepraszamy.

Prace planowe

03.07.2013

Informujemy, że w związku z pracami koserwacyjnymi w dniu 04.07.2013 w godzinach od 8.00 do 8.30 mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi telewzji kablowej. Za utrudnienia przepraszamy.

TV Republika w WTvK

02.07.2013

Mamy przyjemność poinformować o rozszerzeniu naszej oferty telewizyjnej o nowy kanał TV Republika.

Zapraszamy do podpisywania umów!

Awaria

28.06.2013

W związku z awarią sieci energetycznej w bloku na os. Przyjaźni 9 gdzie umiejscowiona jest także stacja czołowa, w dniu wczorajszym wystąpiła przerwa w świadczeniu usługi telewizji kablowej. Zapewniamy, że podjęliśmy odpowiednie działania aby taka sytuacja się nie powtórzyła.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!

TVS

24.06.2013

W nocy z 27 na 28 czerwca w godzinach od 23.00 do 7.00 wystąpią przerwy w nadawaniu kanału TVS związane z prowadzeniem prac konserwacyjnych przez nadawcę.

EZO TV

19.06.2012

Informujemy, że nadawca programu EZO TV zakończył jego nadawanie i w związku z tym program ten zniknie z oferty Winogradzkiej Telewizji Kablowej.

TVP Rozrywka

03.06.2013

Z początkiem czerwca rozpoczeliśmy testowe nadawanie kanału TVP Rozrywka. Stacja ta jest dostępna dla abonentów pakietu Pośredniego posiadających telewizory z wbudowanym tunerem DVB-C obsługujące MPEG-4. Abonentów, których telewizory nie spełniają powyższych wymagań zachęcamy do skorzystania z naszej oferty z zakresu pakietów cyfrowych.

Zmiana częstotliwości

27.05.2013

Informujemy, że w dniu 03.06.2013 roku zmienią się częstotliwości nadawania kanałów cyfrowych: TLC HD, SAT.1, Romance HD, TeleToon+ HD, Mango 24. Programy te będą dostępne na częstotliwości 298Mhz (6875kSym/S, QAM128). Przepraszamy za utrudnienia.

Zmiana regulaminu

20.05.2013

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w związku z Ustawą z dnia 16.11.2012r o zmianie Ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu wprowadza zmiany w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych dostosowujące zapisy do obowiązujących przepisów. Korzystając z okazji wprowadzamy także zmiany o charakterze redakcyjnym, doprecyzowującym i porządkującym, poprawiające czytelność zapisów nowych regulaminów. Poniżej mogą Państwo zapoznać się z ich trścią:

Nowe regulaminy będą obowiązywać od dnia 22 czerwca 2013 roku. W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia (do dnia 21 czerwca 2013r.) zawartej dotychczas umowy bez odszkodowania na rzecz operatora.

Prace konserwacyjne

20.05.2013

Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami konserwacyjnymi sieci energetycznej prowadzonymi przez firmę ENEA S.A, w dniu 22.05.2013 w godzinach 8.00 - 13.00 na os. Wichrowe Wzgórze w budynkach numer 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług świadczonych przez WTvK. Za utrudnienia przepraszamy.

Prace konserwacyjne

20.05.2013

Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami konserwacyjnymi sieci energetycznej prowadzonymi przez firmę ENEA S.A, w dniu 21.05.2013 w godzinach 8.00 - 17.00 na os. Pod Lipami w budynkach numer 1, 2, 3, 4, 5 oraz na ul. Wilczak 13 i 9 mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług świadczonych przez WTvK. Za utrudnienia przepraszamy.

Nowe kanały

06.05.2013

Nasza oferta programowa wzbogaciła się o nowy kanał TLC HD. Kanał Discovery Channel HD został dodatkowo udostępniony w ramach Pakietu Podstawowego HD dla abonentów posiadających Pakiet Tematyczny. Jednocześnie abonenci Pakietu Tematycznego uzyskali możliwość odbioru kanału ID Europe. Więcej informacji można znaleźć w zakładce Telewizja.

Testy nowych kanałów telewizyjnych

06.05.2013

Rozpoczeliśmy testowe nadawanie kanłów: 13th Street, Universal Channel i Universal Channel HD.

Zmiana numerów kont bankowych

08.04.2013

Informujemy, że od 1 kwietnia 2013 roku zmianie uległy indywidualne numery kont bankowych, na które należy dokonywać płatności związanych z usługami internetowymi, telefonicznymi i telewizyjnymi. Wpłat bez prowizji można dokonywać we wszystkich oddziałach banku ING. Na Winogradach Bank ten ma swoje oddziały na ul. Murawa 37c (TBS-y) oraz na ul. Piątkowskiej 161. Gdyby numery rachunków widniejących na fakturach budziły Państwa wątpliwości prosimy o niezwłoczny kontakt z Biurem Obsługi Abonenta WTvK na os. Przyjaźni paw. 120 (ODK Słońce) lub telefonicznie pod numerami telefonów 616303271, 616303272

Parace konserwacyjne

08.04.2013

W dniu 09.04.2013 w godzinach 6.00 - 7.00 wystąpią przerwy w nadawaniu programów analogowych: TVP1, TVP Info, TVN, Polsat, TVN Meteo, 4FUN.TV. Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiany w ofercie telwizji kablowej

05.04.2013

Uprzejmie informujemy, że w związku z powstaniem nowej platformy cyfrowej nc+ Winogradzka Telewizja Kablowa wprowadziła zmiany w zakresie programów Canal+. W chwili obecnej dostępne są dwa pakiety:

 • Canal+ Muliplex zawierający wszystkie programy rodziny Canal + w jakości SD
 • Canal+ HD zawierający wszystkie stacje rodziny Canal+ w wysokiej rozdzielczości HD

Jednocześnie informujemy, że ceny pakietów nie ulegają zmianie. Wiecej informacji znajdą Państwo w zakładce Telewizja.

Parace konserwacyjne

03.04.2013

W związku z konserwacją nadajnika w Śremie przeprowadzaną w dniu 04.04.2013 w godzinach 9.00 - 15.00 mogą wystąpić przerwy w nadawaniu programów analogowych: TVP2, TVP Info, TVN, Polsat oraz cyfrowych: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP2, TVP Info, ATM Rozrywka, TV6, Polsat Sport News. Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiana godzin otwarcia Biura Obsługi Abonenta

21.03.2013

Informujemy, że w dniu 29.03.2013 Biuro Obsługi Abonenta będzie czynne wyjątkowo w godzinach: 10.00-13.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Parace planowe

15.03.2013

W dniu 19.03.2013 od godziny 5.30 do godz. 6.30 nastąpią przerwy w nadawaniu programów cyfrowych odbieranych na częstotliwościach 218MHz i od 418MHz do 834MHz oraz programów analogowych: TVN24, TVN CNBC, NSPORT, TELETOON+ / HYPER+, CBS EUROPA, CBS REALITY. Jednocześnie informujemy, że w godzinach 6.30-8.30 usługa EPG będzie niedostępna. Za utudnienia przepraszamy.

Zmiany w ofercie telwizji kablowej

05.03.2013

5 kwietnia 2013 roku nadawca programów nPremium HD, nPremium2 HD, nPremium3 HD, nPremium4 HD oraz Wojna i Pokój HD kończy ich nadawanie i w związku z tym programy te znikną z oferty Winogradzkiej Telewizji Kablowej. Za powstałe nie z naszej winy niedogodności serdecznie przepraszamy.

Zmiana nazwy kanałów

01.03.2013

Kanały Viasat Explorer, Viasat Nature, Viasat History zmieniły odpowiednio nazwę na Polsat Viasat Explorer, Polsat Viasat Nature, Polsat Viasat History.

Zmiana nazwy kanału

18.02.2013

Kanał TV Biznes zmienił nazwę na Polsat Biznes.

Awaria telegazety

11.02.2013

W wyniku awarii nadawca programu TVP Info wstrzymał nadawanie telegazety. Termin usunięcia usterki nie jest znany.

Zmiana nazwy kanału

25.01.2013

Kanał Discovery HD Showcase zmienił nazwę na Discovery Channel HD.

Zmiana nazwy kanału

15.01.2013

Informujemy że z dniem 15 stycznia kanł HOT TV zmienił nazwę na EZO TV.

Zmiana częstotliwości kanałów

10.01.2013

Informujemy, że z przyczyn technicznych dnia 15 stycznia 2013r. godz. 6.00 zmianie ulegną częstotliwości kanałów:

 • Planete+ HD (Pakiet Popularnonaukowy HD) - 474MHz (dotychczas 442MHz)
 • Planete+ HDTV (Pakiet Podstawowy HD) - 682MHz (dotychczas 706MHz)
 • Viasat Nature HD / Viasat History HD (Pakiet Popularnonaukowy HD) - 474MHz (dotychczas 402MHz)

Zmiana godzin otwarcia Biura Obsługi Abonenta

07.12.2012

Informujemy, że Biura Obsługi Abonenta będzie czynne:

 • 21 grudnia: 10.00-13.00
 • 24 grudnia: nieczynne
 • 31 grudnia: 10.00-14.00

TVN24 HD

04.12.2012

W dniu dzisiejszym wprowadziliśmy w ramach Pakietu Podstawowego HD kanał TVN24 HD. Jest on dostępny wyłącznie dla abonentów Pakietu Tematycznego.

Zmiany w ofercie telwizji kablowej

01.12.2012

Od 1 stycznia 2013 nasza oferta w zakresie Pakietu Pośredniego zostanie poszerzona o nowe kanały: HOT TV, ATM Rozrywka oraz TV6. Jednocześnie z Pakietu Pośredniego zostaną wycofane kanały niemieckojęzyczne: SAT1, Pro7, RTL, VOX. Będą one dostępne wyłącznie w Pakiecie Cyfrowym.

TV1000

01.12.2012

W związku z decyzją nadawcy o zaprzestaniu nadawania polskiej wersji kanału TV1000 zostanie on wycofany z naszej oferty od 1 stycznia 2013 roku.

Viasat Explorer / Spice

01.12.2012

W związku z zaprzestaniem nadawania programu Spice od 1 lutego 2013 roku kanał Viasat Explorer będzie dostępny w Pakiecie Cyfrowym Maxi. Jednocześni oferta Pakietu Erotycznego zostanie wzbogacona o kanał Playboy.

Prace planowe

14.11.2012

W dniu 19.11.2012 (poniedziałek) w godz. 6:00-8:00 nastąpi przerwa w dostępie do programów: MTV Polska, MTV Rocks, MTV Hits, MTV Dance, VIVA Polska, Comedy Central Family, VH1 Classic. Za utrudnienia przepraszamy.

Internet Mobilny w WTvK

29.10.2012

Wprowadziliśmy do naszej oferty nową usługę w postaci Mobilnego dostępu do Internetu. Wierzymy, że niskie ceny, wysokie limity transferu danych oraz wysoka jakość usług przekonają Państwa do skorzystania z nowej oferty.

Zapraszamy do nowej zakładki Internet Mobilny po więcej szczegółów.

Rebel:tv

29.10.2012

Należąca do 4fun Media S.A. pierwsza polska telewizja muzyczna rebel:tv zmieniła swoją nazwę na RBL.TV. Zmianie uległ również format nadawania z dotychczasowego 4:3 na 16:9.

Edusat

17.10.2012

W związku z decyzją nadawcy o zaprzestaniu nadawania kanału Edusat drogą satelitarną emisja tego programu w sieci WTvK została wstrzymana. W jego miejsce testowo uruchomiono kanał Polsat Sport News.

Internet z WTvK nabiera tempa

01.09.2012

Już od 1 października nastąpi kolejne zwiększenie prędkości dostępu do Internetu. Pakiet Komfortowy przyspieszy do 300 Mb/s pobierania oraz 150 Mb/s wysyłania, natomiast w pakiecie Standardowym prędkość pobierania wzrośnie do 30Mb/s, a wysyłania do 15Mb/s.

TVP Info

28.08.2012

Kanał TVP Info od 28.08.2012 jest już nadawany normalnie. Jeszcze raz przepraszamy za utrudnienia!

Informujemy, że w związku z problemami technicznymi tymczasowo zamiast wersji cyfrowej kanalu TVP Info Poznań będziemy udostępniali kanał TVP Info Warszawa. Kanał TVP Info Poznań jest nadal dostępny w jakości cyfrowej na stacji TEST TV, niestety transmisja ta odbywa się jedynie w systemie kodowania MPEG4, który jest obsługiwany przez wszystkie dekodery z wyjątkiem Technisat MF4K. Stacja TVP INFO Poznań jest nadal transmitowana w jakości analogowej na kanale K12, a więc w zakresie częstotliwości 222-230 MHz. Przepraszamy za utrudnienia!

Canal + 3D

19.06.2012

Informujemy, że w czerwcu rozpoczniemy nadawanie przekazu Canal + 3D. Audycje w technologii trójwymiarowej emitowane będą codziennie od 20.00 do 23.00.

Wojna i Pokój

19.06.2012

W związku z decyzją nadawcy od 1 lipca program Wojna i Pokój będzie nadawany w wysokiej rozdzielczości.

TVP 1 HD i TVP 2 HD

01.06.2012

Z początkiem czerwca WTvK rozpoczęła testowe nadawanie kanałów TVP 1 HD i TVP 2 HD. Stacje te są dostępne dla abonentów pakietu Mini posiadających telewizory z wbudowanym tunerem DVB-C obsługujące MPEG-4. Abonentów, których telewizory nie spełniają powyższych wymagań zachęcamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie pakietu Pośredniego i Podstawowego HD.

Nowe kanały w ofercie telewizji kablowej

01.06.2012

WTvK wzbogaciła swoją ofertę o 15 kanałów telewizyjnych: Eska TV, Orange Sport, Polo TV, Rebel:tv, TTV, TV.DISCO, TVR, Canal+ Gol HD, Canal+ Weekend HD, TVN Siedem HD, TVN Style HD, TVN Turbo HD, Romance TV HD, nPremium HD i nPremium2 HD. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Telewizja.

Internet w WTvK jeszcze szybszy

01.06.2012

Od 1 czerwca nasi abonenci mogą korzystać z jeszcze szybszego dostępu do Internetu. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Internet.

Prace planowe

25.05.2012

28 maja 2012 w godz. 6.00-7.00 nastąpią przerwy w nadawaniu kanałów: TVP 2, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia, Canal+ Film HD, Canal+ Gol HD oraz Canal+ Weekend HD. Za utrudnienia przepraszamy.

Polsat Futbol

30.04.2012

31 maja Telewizja Polsat zakończy emisję kanału Polsat Futbol. Z dniem 01.06.2012 zostaje on wycofany z naszej oferty.

Biuro Obsługi Abonenta

04.04.2012

W piątek 6 kwietnia Biuro Obsługi Abonenta będzie czynne od godziny 10.00 do 12.00. Godziny pracy Serwisu Technicznego nie ulegają zmianie. Za utrudnienia przepraszamy.

Uwaga mieszkańcy Winograd!

16.02.2012

W ostatnim czasie mieszkańców Winograd nachodzą osoby podające się za pracowników Winogradzkiej Telewizji Kablowej. Informujemy, że nie zatrudniamy akwizytorów. W sprawie usługi telewizji kablowej, telefonii czy dostępu do Internetu można kontaktować się wyłącznie z Biurem Obsługi Abonenta na os. Przyjaźni 120.

UWAGA!
Twoja przeglądarka nie obsługuje html5 video!
Więcej informacji o wspieranych przeglądarkach znajdziesz tutaj.

Rewolucja technologiczna w WTvK - IPv6

01.02.2012

Mamy przyjemność poinformować o testowym uruchomieniu nowego protokołu adresacji IP w wersji szóstej tzw. IPv6 w blokach na os. Przyjaźni 5, 6, 7, 8, 9 i 20. Oba standardy IPv4 i IPv6 w naszej sieci działają równolegle, nie są wymagane żadne zmiany w systemach naszych abonentów.

Urządzenia obsługujące nowy standard powinny skonfigurować się automatycznie i działać w trybie podwójnym tzw. Dual Stack, wykorzystując domyślnie protokół IPv6, a w przypadku usług niewspierających nowego standardu wykorzystać IPv4. Wszystkie urządzenia, które nie są zgodne z IPv6 będą działały jak dotychczas.

SAT 1 i ITV

01.01.2012

Z dniem 01.01.2012 programy SAT 1 oraz ITV będą nadawane tylko w wersji cyfrowej.

Zmiana godzin przyjęć Biura Obsługi Abonenta

01.01.2012

Informujemy, że zmianie uległy godziny przyjęć Biura Obsługi Abonenta. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Zmiana godzin przyjęć Biura Obsługi Abonenta

16.12.2011

W dniach 23 i 30 grudnia Biuro Obsługi Abonenta będzie czynne w godzinach od 10.00 do 13.00. Godziny pracy Serwisu Technicznego nie ulegają zmianie. Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiana nazw kanałów telewizyjnych

09.12.2011

Informujemy, że zmianie uległy nazwy kanałów telewizyjnych: Ale Kino!, Domo TV, Kuchnia TV, Planete, MiniMini, nFilm HD i nFilm 2 HD. Nieniejsze kanały będą emitowane pod nazwami: Ale kino+, Domo+, Kuchnia+, Planete+, MiniMini+, nPremium3 HD i nPremium4 HD.

Przerwa w świadczeniu usług

26.10.2011

W związku z zaplanowanymi przez Enea S.A. odłączeniami prądu w dniu 26.10.2011 od godz. 8.00 do 13.00 wystąpią przerwy w usługach świadczonych przez WTvK. Utrudnienia dotyczą bloków os. Przyjaźni nr 4-10, 20 oraz 3(od klatki L).

Zmiana modulacji

20.10.2011

Dnia 26.10.2011 o godz. 3.30 nastąpi zmiana modulacji kanałów nadawanych na częstotliwości 442MHz z QAM64 na QAM128. Dotyczy to programów: Nat Geo Wild, Disney XD, TVP Sport, Polsat Sport Extra, Travel Channel. Dekodery pozostawione w stanie czuwania (standby) wykryją zmianę automatycznie o godz. 4.00 i po późniejszym włączeniu dekodera na telewizorze zostaną wyświetlone dwie informacje:

 • "Wykryto nowe kanały: Nat Geo Wild, Disney XD, TVP Sport, Polsat Sport Extra, Travel Channel." Spośród dostępnych opcji należy wybrać "DODAJ";
 • "Usunięto kanały: Nat Geo Wild, Disney XD, TVP Sport, Polsat Sport Extra, Travel Channel." Spośród dostępnych opcji należy wybrać "USUŃ".

W przypadku dekoderów odłączonych od zasilania, gniazda TV kablowej lub mających wyłączoną opcję aktualizacji listy programów konieczne jest ręczne wstrojenie ww. kanałów poprzez wybranie: MENU->WYSZUKIWANIE RĘCZNE, a następnie ustawienie nowych parametrów: częstotliwość - 442MHz, modulacja - 128QAM, SymbolRate 6875kSym/s.

Zmiana nazwy kanału ZigZap

20.10.2011

Kanał ZigZap pojawił się pod nową marką teleTOON+. Widzowie mogą zapoznać się z nowymi autorskimi produkcjami, a także premierowymi serialami. Emisja nowego programu odbywa się w godzinach od 6.00 do 21.00, a od godziny 21.00 prezentowany jest blok antenowy Hyper poświęcony grom komputerowym.

Jesienne przyspieszenie

22.09.2011

Za oknami szaro i smutno, WTvK w trosce o dobry nastój abonentów postanowiła kolejny raz podwoić prędkość dostępu do internetu. Już od pierwszego października w pakiecie Komfortowym prędkość pobierania wzrośnie do 200Mbit/s a wysyłania do 100Mbit/s przy niezmiennie stałej cenie 48,60zł.

Przerwy w nadawaniu

07.08.2011

Informujemy, że w dniach 06-07.08.2011 na obszarze Wielokopolski wystąpiły przerwy w nadawaniu wielu programów m.in. z grupy TVN i Polsat wynikające z niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Zmiana nazw kanałów telewizyjnych

30.07.2011

Informujemy, że z dniem 30.07.2011 Canal+ Sport 2 zmienił nazwę na Canal+ Gol, a nadawany dotychczas od soboty do poniedziałku Canal+ Gol został przekształcony w Canal+ Weekend.

Nat Geo Music

28.07.2011

Informujemy, że w związku z decyzją firmy Fox International Channels o zaprzestniu emisji kanału Nat Geo Music zostaje on wycofany z naszej oferty z dniem 31.08.2011.

Internet w WTVK ponownie przyspieszył

05.07.2011

Pragniemy przypomnieć iż pierwszego lipca kolejny raz podwoiliśmy prędkość dostępu do Internetu i obecnie w pakiecie Komfortowym wynosi ona 100Mbit/s dla pobierania oraz 50Mbit/s dla wysyłania. Jednocześnie cena pakietu nie uległa zmianie i wynosi nadal 48,60 zł. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Internet.

Konserwacja sieci

05.07.2011

Dnia 06.07.2011 w godzinach 6.00 - 9.00 będą prowadzone prace konserwacyjne sieci kablowej.

TV Biznes

30.05.2011

Informujemy, że od 31.05.2011 program TV Biznes będzie dostepny jedynie w technologii cyfrowej.

Nowy pakiet HD

06.05.2011

Informujemy, że nasza oferta wzbogaciła się o pakiet Cyfrowy Maxi HD. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Telewizja.

Biuro Obsługi Abonenta

29.04.2011

Uprzejmie informujemy, że dnia 02.05.2011 (poniedziałek) Biuro Obsługi Abonenta będzie nieczynne.

Biuro Obsługi Abonenta

05.04.2011

Uprzejmie informujemy, że dnia 08.04.2011 (piątek) Biuro Obsługi Abonenta będzie czynne w godzinach od 11.00 do 15.30.

Jeszcze szybszy Internet

01.04.2011

Kolejne zwiększenie prędkości dostępu do Internetu w WTvK. W Pakiecie Komfortowym za jedyne 48,60 zł otrzymują Państwo możliwość ściągania z prędkością do 50Mbit/s oraz wysyłania do 25Mbit/s. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Internet.

Internet szybszy i tańszy

06.12.2010

Kolejna rewolucja w usłudze szerokopasmowego dostępu do Internetu w WTvK. Proponujemy łącze o prędkości pobierania 30Mbit/s oraz wysyłania 15Mbit/s w bardzo przystępnej cenie. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Internet.

Uruchomiono eBOA

10.02.2010

Zapraszamy do korzystania z nowego Elektronicznego Biura Obsługi Abonenta dostępnego na stronie. W chwili obecnej możliwe jest zakładanie skrzynek pocztowych jak również kont na serwerze WWW.

Zmiany w regulaminie

20.01.2010

Przypominamy o zmianie regulaminu świadczenia usług, prosimy o zapoznanie się z nowymi zapisami. Pełna treść regulaminu dostępna jest tutaj (PDF).

Nowa strona WTvK

17.01.2010

Dziś oddajemy w Państwa ręce nową stronę internetową Winogradzkiej Telewizji Kablowej. Wprowadziliśmy szereg nowych usług takich jak telefonia stacjonarna oraz dostęp do szerokopasmowego, nielimitowanego Internetu.

Nasza witryna będzie systematycznie rozwijana, aby jak najlepiej spełniać oczekiwania abonentów!