Brak kanałów telewizyjnych

17.02.2015

W związku z awarią łączy telekomunikacyjnych na odcinku Warszawa - Poznań, z przyczyn niezależnych od WTvK nastąpiła przerwa w nadawaniu kanałów: Family Sport HD,TV Republika HD, Fightklub HD, TVP Sport HD, Power TV HD, Adventure HD, Stars.TV HD, Stars.TV, TV Puls HD, TV Puls, Puls 2, TVR HD, Cinemax HD, Cinemax 2 HD. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat prasowy

03.02.2015

Prezes UKE i Inea SA przegrywają spór z PSM "Winogrady" w SOKIK

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu informuje, że w dniu 2.02.2015 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie wydał wyrok uchylający decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 27.06.2014 r. w sprawie przedłużenia umów, które miały umożliwiać firmie Inea korzystanie z sieci PSM „Winogrady” przez dodatkowe dwa lata.

Na rozprawie PSM "Winogrady" była reprezentowana przez p. Pawła Suchorskiego (kierownika WTvK) oraz adwokata p. Andrzeja Spychałę. W rozprawie brali udział także pełnomocnicy Prezesa UKE oraz firmy Inea.

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek PSM "Winogrady" i wydał rozstrzygnięcie merytoryczne już na pierwszej rozprawie. W trakcie rozprawy decyzja Prezesa UKE została poddana przez PSM "Winogrady" druzgocącej krytyce ze względu na szereg niezależnych od siebie wad tej decyzji. Jako jaskrawy, prosty przykład jednej z tych wad można wskazać fakt, że decyzja Prezesa UKE – o czym sama wyraźnie kilkakrotnie mówi – w ogóle „nie dotyczy kanałów transmisyjnych”, które jednak firma Inea dotąd użytkuje, powołując się na decyzję Prezesa UKE.

Ponadto w trakcie rozprawy wyszło na jaw, że firma Inea wystąpiła do Prezesa UKE o korzystanie z sieci PSM "Winogrady" przemilczając, że na osiedlu Na Murawie od 2013 r. posiada już własną sieć.

W ustnym uzasadnieniu Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził zasadność odwołania PSM "Winogrady". Prezes UKE oczywiście nie miał podstaw do wydania decyzji, a w materiale sprawy zabrakło ustaleń i dowodów na to, żeby spełnione zostały przesłanki do ingerowania we własność PSM "Winogrady" i jej działalność gospodarczą.

Mamy nadzieję, że firma Inea przyjmie ten wyrok do wiadomości i wyciągnie z niego wnioski, o których rzetelnie poinformuje swoich abonentów. Zwracamy jednocześnie uwagę, że Sąd Apelacyjny w Poznaniu w dniu 5.12.2014 r. oddalił wniosek firmy Inea o zabezpieczenie jej rzekomego roszczenia do korzystania z kanałów transmisyjnych. Jest to już kolejne orzeczenie sądu powszechnego potwierdzające, jaki jest rzeczywisty stan prawny. W związku z tym ewentualne odmienne komunikaty ze strony firmy Inea i powiązanych z nią mediów należy przyjmować z dużą dozą krytycyzmu.

Podkreślamy, że na dotychczasowych działaniach firmy Inea tracą abonenci usług telewizyjnych PSM "Winogrady", których rozwój został zablokowany i obciążony dodatkowymi kosztami, z uwagi na załamanie wieloletniego planu rozwoju tych usług. Powyższe orzeczenia i jasność sytuacji prawnej skłaniają PSM "Winogrady", by w poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim jest lokalna Winogradzka Telewizja Kablowa, chronić interes ponad 16 tys. jej abonentów poprzez przywrócenie kanałów transmisyjnych zajmowanych przez firmę Inea.

Treść pisma dostępna jest tutaj

Religia.tv

16.01.2015

Z dniem 01.02.2015 nadawca kanału Religia.tv zaprzestaje jego emisji. W jego miejsce zostanie uruchomiony kanał Love o tematyce rozrywkowej.

Zmiany nazw programów

16.01.2015

W dniu dzisiejszym kanał Fox Life i Fox Life HD zmieniły odpowiednio nazwę na Fox Comedy i Fox Comedy HD. Jednocześnie informujemy, że z dniem 01.02.2015 zmieniają się nazwy kanałów: BBC Entertainment na BBC Brit, BBC Knowledge na BBC Earth oraz Animal Planet na Discovery Life.

4fun TV

12.01.2015

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez nadawcę w zakresie emisji kanału 4fun TV, program ten nie będzie dostępny na dekoderach SD (Technisat MF4K). Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat prasowy

09.01.2015

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu (zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami) złożyła w dniu 9 stycznia 2015 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko Wielkopolskiej Telewizji Kablowej z żądaniem zapłaty sumy 10.000 zł na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej oraz złożenia przeprosin za przekazywanie nierzetelnych, stronniczych i nieprawdziwych informacji podczas relacjonowania zaistniałego sporu pomiędzy PSM „Winogrady” a INEA S.A. dotyczącego decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 27 czerwca 2014r.

Awaria telewizji

18.12.2014

Z powodu awarii usługi telewizyjne są obecnie niedostępne. Pracujemy nad szybkim rozwiązaniem problemu. Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację!

Brak kanałów telewizyjnych

12.12.2014

W związku z awarią łączy telekomunikacyjnych na odcinku Warszawa - Poznań, z przyczyn niezależnych od WTvK nastąpiła przerwa w nadawaniu kanałów: Family Sport HD,TV Republika HD, Fightklub HD, TVP Sport HD, Power TV HD, Adventure HD, Stars.TV HD, Stars.TV, TV Puls HD, TV Puls, Puls 2, TVR HD, Cinemax HD, Cinemax 2 HD. Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiana oferty usługi internetu mobilnego i pakietów internet stacjonarny + mobilny

26.11.2014

Miło nam poinformować, że z dniem 1 grudnia 2014 r. zgodnie z uchwałą nr 58 Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu z dnia 25 września 2014 r. zmienia się oferta na usługi internetu mobilnego i pakietów internet stacjonarny + mobilny. Zmiany obejmujące obniżenie opłaty abonamentowej lub podniesienie limitu transmisji danych dotyczą zarówno nowych jak i obecnych abonentów. Nowe wysokości opłat abonamentowych dotyczą zarówno umów podpisywanych na czas nieokreślony jak i określony z uwzględnieniem umów zawartych na warunkach promocyjnych. W przypadku obecnych abonentów zmiany zostaną wprowadzone bez konieczności podpisywania aneksu do umowy. Jednocześnie zmianie ulegają opłaty niektóre opłaty aktywacyjne i za modem. Pozostałe opłaty za usługi internetu mobilnego i pakietów internet stacjonarny + mobilny nie ulegają zmianie. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Mobilny.

Zmiana opłat za usługi telewizji kablowej

26.11.2014

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2015 r. zgodnie z uchwałą nr 68 Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu z dnia 30 października 2014 r. zmieniają się opłaty za usługi telewizyjne. Z uwagi na zmiany polityki cenowej nadawców, zwiększenie oferty programowej i ograniczenia wynikające z działań podjętych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zwiększeniu ulegają opłaty za pakiety:

 • Mini z 4,00 zł na 5,00 zł,
 • Pośredni z 17,00 zł na 18,00 zł,
 • Tematyczny z 28,00 zł na 30,00 zł,
 • Canal+ Multiplex z 32,50 zł na 35,00 zł.
Jednocześnie zmniejszeniu ulegają opłaty za pakiety:
 • Canal+ HD z 43,00 zł na 40,00 zł,
 • Canal+ HD PVR z 53,00 zł na 50,00 zł,
 • Cyfrowy Maxi HD z 40,00 zł na 35,00 zł,
 • Popularnonaukowy HD z 16,00 zł na 14,00 zł,
 • Filmowy HD z 16,00 zł na 14,00 zł,
 • Sportowy HD z 16,00 zł na 14,00 zł.
Jeśli nie akceptują Państwo zmian cen wprowadzanych od 1 stycznia 2015 r. przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia ww. umów do dnia 31 grudnia 2014 r. Jednocześnie informujemy, że w razie skorzystania przez Państwa z tego prawa, dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze oraz zwrot przyznanych ulg.

Awaria

13.11.2014

12.11.2014 o godzinie 22.00 nastąpiła przerwa w świadczeniu usługi telefonii i dostępu do Internetu w blokach na os. Przyjaźni 6, 21, 22, 23 i 24. Awaria zasilania urządzeń WTVK została usunięta 13.11.2014 o godz. 8.30. Za utrudnienia przepraszamy.

Prace konserwacyjne

31.10.2014

03.11.2014 w godzinach od 5.00 do 8.00, w związku z prowadzeniem prac konserwacyjnych wystąpią przerwy w dostępie do usługi telewizji kablowej. Za utrudnienia przepraszamy.

Ważny komunikat

01.10.2014

Informujemy, że po otrzymaniu wezwania od PSM „Winogrady” - zgodnie z informacją uzyskaną w sekretariacie Sądu - w dniu 16 września 2014 r. Prezes UKE przekazał do Sądu Okręgowego odwołanie złożone przez PSM „Winogrady” w połowie lipca br. W tej sytuacji istnieje szansa na rozwiązanie kwestii bezskuteczności decyzji Prezesa UKE w trybie wstępnej kontroli decyzji. Sąd Okręgowy może wstrzymać wykonanie decyzji Prezesa UKE jeszcze przed merytorycznym rozstrzygnięciem sprawy (które może nastąpić nawet za kilka lat). Mamy nadzieję, że Sąd uwzględni nasze argumenty wskazujące na znaczną szkodliwość decyzji Prezesa UKE dla działalności gospodarczej PSM „Winogrady” oraz spowodowanie przez nią niemożliwych do odwrócenia skutków (związanych w szczególności z ograniczeniem działalności, szkodą dla abonentów, a także koniecznością zakupu set-top-box’ów dla abonentów).

Nowy Standard - zawrotne prędkości za przystępną cenę

01.10.2014

Uprzejmie informujemy że zgodnie z wcześniejszymi planami Winogradzka Telewizja Kablowa wprowadziła dziś do swojej oferty nowy standard, który łączy prędkość pakietu Komfortowego 300 Mbit/s pobierania i 300 Mbit/s wysyłania z ceną pakietu Standardowego 42,50zł.

Wszystkim dotychczasowym abonentom pakietu Standardowego (30/30 Mbit/s) podniesiono prędkość, a abonentom pakietu Komfortowego i Ekskluzywnego (300/300 Mbit/s) obniżono cenę.

Nowy pakiet telewizji kablowej

01.10.2014

W dniu 01.10.2014 wzbogaciliśmy naszą ofertę telewizji kablowej o pakiet Ekskluzywny (150,00 zł). Usługa pozwala na dostęp do kanałów oferowanych w ramach pakietu Pośredniego, Tematycznego, Cinemax, Cyfrowego Maxi, Cyfrowego Maxi HD i Canal+ HD.

Prace konserwacyjne

15.09.2014

W związku z konserwacją nadajnika w Śremie w dniu 30.09.2014 w godz. 9:00-15:00 mogą wystąpić przerwy w nadawaniu programów: TVP ABC, TVP Rozrywka, Polsat Sport News, Stopklatka TV, ATM Rozrywka i TVP Poznań. Za utrudnienia przepraszamy.

Ważny komunikat

09.09.2014

Z uwagi na całkowitą bezczynność Prezesa UKE oraz ignorowanie oficjalnych pism i wniosków PSM "Winogrady", PSM "Winogrady" sformułowała ostateczne wezwanie do Prezesa UKE do zaprzestania naruszania prawa - pod rygorem skierowania sprawy do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Generalnej. PSM "Winogrady" podkreśla, że Prezes UKE uporczywie ignoruje obowiązujący stan prawny, lekceważy opinie specjalistów i autorytetów z zakresu prawa administracyjnego, oraz bezzasadnie i bezprawnie przetrzymuje odwołanie PSM "Winogrady" z dnia 16 lipca 2014 r., zamiast przekazać je "niezwłocznie", jak nakazuje prawo, do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Pełna treść pisma dostępna jest tutaj

Zmiany w ofercie telewizji kablowej

09.09.2014

Informujemy, że zmianie uległy częstotliwości kanału BBC World News oraz CNN. Jednocześnie rozpoczęliśmy testowe nadawanie kanałów TV Puls HD oraz TVP Info (wersja analogowa). Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zestawieniu pakietów telewizyjnych.

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej

26.08.2014

Z przykrością informujemy, że WTvK nie będzie retransmitować czterech nowych kanałów Polsat Volleyball, na antenie których mają być emitowane mecze Mistrzostw świata w Piłce Siatkowej. Niniejsza decyzja jest podyktowana zaporowymi warunkami zaproponowanymi przez Telewizję Polsat. Za niedogodności przepraszamy.

Zmiany w ofercie telewizji kablowej

26.08.2014

Informujemy, że od 1 października 2014 roku zostaną wprowadzone zmiany w ofercie programowej Winogradzkiej Telewizji Kablowej. Kanał Mezzo dostępny w pakiecie Tematycznym zostanie zastąpiony przez kanał Brava HD. Jednocześnie w miejsce programu Rossija24 (pakiet Pośredni) zostanie uruchomiony kanał Adventure HD. Ponadto oferta pakietu Cyfrowego zostanie wzbogacona o kanał Travel Channel HD. W przypadku braku akceptacji zmian oferty w terminie do 30 września przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy bez roszczeń odszkodowawczych ze strony dostawcy usług telekomunikacyjnych.

Nowy Standard - zawrotne prędkości za przystępną cenę

21.08.2014

Już od 1 października Winogradzka Telewizja Kablowa wprowadza nowy standard który łączy prędkość pakietu Komfortowego 300 Mbit/s pobierania i 300 Mbit/s wysyłania z ceną pakietu Standardowego 42,50zł.

Wszystkim dotychczasowym abonentom pakietu Standardowego (30/30 Mbit/s) podniesiemy prędkość, a abonentom pakietu Komfortowego (300/300 Mbit/s) obniżymy cenę.

Ważny komunikat

21.08.2014

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu wezwała Prezesa UKE do zaprzestania naruszania prawa oraz do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania z obrotu prawnego bezprzedmiotowej decyzji - w terminie do dnia 31.08.2014r.

Pełna treść pisma dostępna jest tutaj

Zmiana nazw kanałów

01.08.2014

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2014 kanał Polsat News+ zmienił nazwę na Polsat News 2. 12 sierpnia zmieniona zostanie również nazwa kanału rbl.tv na mjuzik.tv.

Nowe programy telewizyjne w ofercie WTvK

22.07.2014

Uprzejmie informujemy że w dniu 22.07.2014 r. uruchomiono w formie testowej 2 programy cyfrowe:

 • ID HD - Pakiet Podstawowy HD - częstotliwość 722 MHz,
 • DISCOVERY TURBO XTRA HD - Pakiet Podstawowy HD - częstotliwość 722 MHz,

Testowe programy dostępne są w pakiecie Podstawowym HD dla tych z Państwa, którzy posiadają aktywny Pakiet Tematyczny

Komunikat prasowy

03.07.2014

Ustosunkowując się do informacji medialnych Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu wskazuje, że zawierają one nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje.

PSM „Winogrady” prostuje następujące informacje:

 • nie jest prawdą, że PSM „Winogrady” odcięła abonentów INEA S.A. od sieci, ale przeciwnie PSM „Winogrady” dobrowolnie udostępniła INEA S.A. 2 ostatnie posiadane kanały umożliwiające jej dalsze świadczenie usług, o czym poinformowała ją z wyprzedzeniem;
 • wyjaśniamy, że działanie PSM „Winogrady” polegało jedynie na włączeniu 4 kanałów TV dla własnych abonentów, o czym informowano Prezesa UKE i INEA S.A. od wielu miesięcy oraz o czym PSM „Winogrady” zawiadomiła już wcześniej abonentów; nie jest więc prawdą, jakoby działalnie PSM „Winogrady” polegało na odcinaniu kogokolwiek;
 • nie jest prawdą, że PSM „Winogrady” działała bezprawnie; decyzja administracyjna wiąże stronę dopiero od dnia doręczenia jej decyzji; oczywiście nie jest prawdą, że PSM „Winogrady” była zobowiązana do wykonania decyzji Prezesa UKE przed dniem jej doręczenia, co sugeruje INEA S.A. oraz Prezes UKE;
 • podkreślamy, że działanie PSM „Winogrady” uwzględniało dobro zarówno ponad 16 tys. własnych abonentów, jak i niespełna 4 tys. abonentów INEA S.A., pomimo braku obowiązku dbania o dobro abonentów INEA S.A.;
 • pomijana jest informacja, że PSM „Winogrady“ już w 2010 r. zgodziła się na przedłużenie umów z INEA S.A. do dnia 30 czerwca 2014 r. i wówczas informowała wyraźnie o tym, że jest to ostatnie takie przedłużenie, ponieważ w 2014 r. PSM „Winogrady“ zamierza wykorzystywać całość posiadanych zasobów na potrzeby własnej działalności i dla dobra własnych abonentów;
 • w związku z tym pomijana jest również informacja, że to INEA S.A. nie podjęła stosownych działań dla dobra swoich abonentów, jakie mogła i powinna w tej jasnej sytuacji podjąć, jak i lekceważąco nie informowała swoich abonentów o zaistniałej sytuacji, a w tym czasie realizowała także inne zamierzenia inwestycyjne, widocznie działając w przekonaniu o tym, że ewentualna decyzja Prezesa UKE i tak będzie korzystna dla INEA S.A. kosztem zasobów PSM „Winogrady” – tylko wówczas bowiem opieszałe postępowanie INEA S.A. można uznać za racjonalne;
 • w związku z powyższym apelujemy o krytyczną analizę informacji medialnych, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, a zwłaszcza z mediów powiązanych kapitałowo z INEA S.A., medium takim jest np. Wielkopolska Telewizja Kablowa (większościowym współwłaścicielem jest INEA S.A.); zwracamy uwagę, że PSM „Winogrady” nie zatrudnia specjalistów od marketingu ani rzeczników prasowych i nie posiada środków, aby na bieżąco przeciwstawiać się kampanii dezinformacyjnej; PSM „Winogrady” podjęła jednak decyzję o skierowaniu p-ko Wielkopolskiej Telewizji Kablowej pozwu o ochronę dóbr osobistych w związku z upublicznianiem nieprawdziwych i zniesławiających PSM „Winogrady” informacji;
 • informujemy również, że w dniu 2 lipca 2014 r., Prezes UKE doręczył PSM „Winogrady” decyzję przedłużającą umowy z INEA S.A.; o uchylenie jej wystąpimy do Sądu w terminie 14 dni, gdyż naszym zdaniem jest niekorzystna dla naszych abonentów i wadliwa prawnie; przy czym doręczenie decyzji nastąpiło niezgodnie z przepisami z pominięciem pełnomocnika PSM „Winogrady”;
 • PSM „Winogrady” celem uniknięcia represji ze strony Prezesa UKE w związku z toczącą się kampanią dezinformacyjną szkalującą PSM „Winogrady” – postanowiła tymczasowo udostępnić dodatkowo jeszcze 4 kanały INEA S.A., tak aby Prezes UKE nie znajdował pretekstu do publicznego represjonowania PSM „Winogrady”;
 • jednocześnie PSM „Winogrady” wystosowała do INEA S.A. propozycję spotkania w dniu 15 lipca br. celem omówienia zasad dalszego korzystania z zasobów PSM „Winogrady” – od wyników tego spotkania PSM „Winogrady” uzależnia dalsze decyzje w tej sprawie;
 • zwracamy także uwagę, że konsekwencją zastosowania się do decyzji Prezesa UKE jest to, że PSM „Winogrady” poniesie dodatkowe koszty na zakup dodatkowych urządzeń, co ostatecznie obciąży abonentów usług telewizyjnych PSM „Winogrady”. W naszej ocenie nie ulega wątpliwości, że decyzja Prezesa UKE jest wyjątkowo niekorzystana dla ponad 16 tys. jej abonentów.

Na zakończenie chcemy podkreślić, że w przeciwieństwie do firmy INEA S.A., która prowadzi działalność obliczoną na zysk i zarabia na swoich abonentach, PSM „Winogrady” prowadzi działalność nie nastawioną na zysk, lecz zaspokajanie potrzeb przy najmniejszych możliwych kosztach, dlatego usługi PSM „Winogrady” są tańsze, a do tego mają znacznie lepsze parametry techniczne (i to w skali ogólnopolskiej). To, że mieszkańcy Winograd mają obecnie niższą ceną niż w innych częściach miasta Poznania wynika z takiego charakteru działalności PSM „Winogrady”.

Zależy nam na koniecznej ochronie dobra mieszkańców - członków spółdzielni przed zaborczymi działaniami firm silniejszych i posiadających duże środki na działalność marketingową oraz media o szerokim zasięgu.

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu

Wyłączenie czterech kanałów analogowych.

02.07.2014

W dniu 2 lipca 2014 PSM "Winogrady" otrzymała decyzję Prezesa UKE przedłużającą umowy z Inea S.A. W związku z tym nadawanie programów Stopklatka.TV, TTV, TVP ABC oraz TVP Info w wersji analogowej zostało tymczasowo wstrzymane.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wygaśnięcie umów z INEA S.A.

01.07.2014

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu w związku z wygaśnięciem umów pomiędzy INEA S.A. i PSM "Winogrady" w Poznaniu z dnia 31.10.2000r. oraz z dnia 23.10.2006r. informuje, że dla dobra abonentów i członków PSM "Winogrady", którzy korzystają z usług INEA, jest gotowa udostępnić firmie Inea fizycznie wolne kanały, na których Inea może tymczasowo świadczyć usługi.

Jednocześnie PSM "Winogrady" informuje, że nie otrzymała od Prezesa UKE rozstrzygnięcia w sprawie przedłużenia ww. umów. Decyzja ta nie została również opublikowana na stronie internetowej UKE. PSM "Winogrady" nie będzie także polegać na nieoficjalnych komunikatach prasowych itp. informacjach. INEA w skandaliczny sposób nie informowała oraz wprowadzała w błąd swoich abonentów o zaistniałej sytuacji.

W związku z tym PSM "Winogrady" wskazuje, że wyżej wymienione umowy wygasły, a także podtrzymuje stanowisko wyrażane w postępowaniu przed Prezesem UKE, dotyczące praw do prowadzania i rozwoju działalności własnej WTvK i poszanowania interesów ponad 16 tys. jej abonentów.

Z dniem 1 lipca br. zgodnie z przedstawionym Prezesowi UKE i firmie INEA planem oraz zgodnie z zawiadomieniem abonentów Winogradzka Telewizja Kablowa uruchomi o godz. 9:00 cztery programy TV dla swoich abonentów na kanałach S1 do S4 - w związku z tym pozostaną fizycznie wolne jeszcze 2 kanały, które tymczasowo INEA może wykorzystać dla dobra swoich abonentów.

Firma Inea została skutecznie poinformowana o powyższych faktach 1 lipca w godzinach porannych.

Zmiana nazwy kanału Polsat Biznes

09.06.2014

W dniu dzisiejszym nadawca kanału Polsat Biznes zmienił jego nazwę na Polsat News+.

Komunikat

26.05.2014

W związku z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku nr 9 na os. Przyjaźni, w dniu 27.05.2014 w godzinach 8.00 - 20.00 mogą wystąpić krótkie przerwy w dostępie do usługi telewizji kablowej. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat

21.05.2014

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu informuje, że zgodnie z umową z firmą Inea S.A. na korzystanie z sieci Winogradzkiej Telewizji Kablowej (WTvK) w celu świadczenia usług internetowych i telefonicznych, kończy się ona dnia 30 czerwca 2014r. Inea S.A. wniosła do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) wniosek o administracyjne przedłużenie umowy. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu wniosła do Prezesa UKE o nie uwzględnienie wniosku Inea S.A. Do dnia dzisiejszego, tj. 20 maja 2014r. nie zapadła decyzja Prezesa UKE w tej sprawie. Według aktualnego stanu prawnego Inea S.A. kończy świadczenie usług 30 czerwca 2014r. Na zwolnionych przez Inea S.A. częstotliwościach WTvK zamierza uruchomić w pierwszej kolejności następujące programy w wersji analogowej: TVP Info, TVP ABC, TTV, Stopklatka TV. Tym samym mogą zostać wprowadzone zmiany programowe.

Planowane zestawienie programów pakietu pośredniego od 1.07.2014r. dostępne jest tutaj. W przypadku braku akceptacji zmian oferty w terminie do 30.06.2014r. abonentom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez roszczeń odszkodowawczych ze strony dostawcy ustug telekomunikacyjnych.

Zmiana częstotliwości

14.05.2014

Informujemy, że z przyczyn technicznych zmianie uległy częstotliwości kanałów cyfrowych: STARS TV HD (290MHz), HISTORY HD (290MHz), E! Entertainment HD (290MHz), TV Republika HD (290MHz). Jednocześnie program Sky News nadawany analogowo został przeniesiony na kanał K27 (518-526 MHz)

Nowe programy telewizyjne w ofercie WTvK

28.04.2014

Uprzejmie informujemy że w dniu dzisiejszym rozpoczeliśmy testowe nadawanie nowych programów cyfrowych. Są to Focus TV (Pakiet Pośredni) oraz TV Republika HD (Pakiet TV Republika)

Obniżenie ceny pakietu Cinemax

25.04.2014

Informujemy, że od 01.05.2014 zmianie ulega opłata za pakiet Cinemax. Niniejszy pakiet będzie dostępny w cenie 10,00 zł brutto (dotychczasowa opłata wynosiła 18,00 zł). W przypadku braku akceptacji zmian oferty w terminie do 31.05.2014r. abonentom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez roszczeń odszkodowawczych ze strony dostawcy usług telekomunikacyjnych.

BOA

25.04.2014

Dnia 02.05.2014 Biuro Obsługi Abonenta będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Konserwacja nadajnika w Śremie

23.04.2014

W związku z pracami konserwacyjnymi nadajnika w Śremie w dniu dzisiejszym w godzinach od 9.00 do 17.00 mogą wystąpić przerwy w nadawaniu kanałów: TVP1 HD, TVP2 HD, ATM Rozrywka, TVP abc, TVP Rozrywka, Puls 2 i Polsat Sport News. Za utrudnienia przepraszamy.

BOA

14.04.2014

Dnia 18.04.2014 Biuro Obsługi Abonenta będzie czynne w godzinach od 10.00 do 13.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Prace konserwacyjne w TVP

14.04.2014

Dnia 16.04.2014 w godzinach od 0.00 do 6.00 Telewizja Polska S.A. będzie prowadziła prace konserwacyjne. W związku z tym nastąpi przerwa w nadawaniu wszystkich kanałów z grupy TVP.

Zmiana częstotliwości

02.04.2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.04.2014 r. zmianie ulegną częstotliwości niektórych kanałów nadawanych analogowo. Program CNN zostanie przeniesiony na kanał K68, Mezzo - na kanał K34. Jednocześnie informujemy, że planujemy uruchomić Polsat News na kanale K43. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Nowe programy telewizyjne w ofercie WTvK

11.03.2014

Uprzejmie informujemy że w dniu 12.03.2014 r. do oferty Winogradzkiej Telewizji Kablowej dołączą nowe programy cyfrowe uruchomione w formie testowej. Pośród nowych pozycji wyróżnić możemy takie stacje jak:

 • Polsat HD - Pakiet Podstawowy HD - częstotliwość 362 MHz,
 • Power TV - Pakiet Pośredni - częstotliwość 410 MHz,
 • Polsat News SD - Pakiet Tematyczny - częstotliwość 706 MHz,
 • Polsat News HD - Pakiet Podstawowy HD - częstotliwość 682 MHz.

W związku z dołączeniem nowych stacji cyfrowych zmienione zostaną parametry nadawania programu Historia HD. Nowa częstotliwość, na której dostępna będzie ta stacja to 522 MHz.

WTvK poszukuje pracowników

03.03.2014

Winogradzka Telewizja Kablowa nawiąże współpracę lub zatrudni osoby, spełniające poniższe wymagania:

 • umiejętność samodzielnego przygotowania reportażu,
 • dobra prezencja,
 • znajomość podstaw pracy z kamerą,
 • znajomość programu montażowego (Pinaccle, Adobe Premiere lub inny).

Zgłoszenia (list motywacyjny i CV) przyjmowane będą do 21 marca 2014r. w siedzibie Winogradzkiej Telewizji Kablowej na os. Przyjaźni 120, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: 61 63 03 225 lub e-mail: kadry@psmwinogrady.pl

Nowe programy

17.02.2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym rozpoczeliśmy testowe nadawanie programów: TVP Sport HD (Pakiet Sportowy HD), TVP ABC (Pakiet Pośredni, dostępny dla abonentów posiadających telewizor z wbudowanym tunerem DVB-C lub dekoder udostępniony w ramach innych pakietów) oraz E! Entertainment (Pakiet Cyfrowy).

Mango24

11.02.2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11.03.2014r wyłączony zostanie z przekazu analogowego program Mango24.

Za utrudnienia przepraszamy

Instalacje internetowe

17.01.2014

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Winogradzka Telewizja Kablowa (zakład Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu) planuje rozpoczęcie prac mających na celu rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej w budynkach mieszkalnych na osiedlach: Kosmonautów, Przyjaźni, Pod Lipami, Wichrowe Wzgórze i Zwycięstwa.

W związku z powyższym wszystkie osoby zainteresowane bezpłatnym wykonaniem przyłącza internetowego do ich mieszkania prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach: 13.00 – 16.00 pod numerem telefonu: 61 63 03 271. Podkreślamy, że wyrażenie zgody na montaż instalacji w żaden sposób nie zobowiązuje do podpisania umowy, a jedynie ma na celu skrócenie czasu oczekiwania w przypadku ewentualnej chęci skorzystania z usług Winogradzkiej Telewizji Kablowej.

BOA

13.01.2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.01.2014 Biuro Obsługi Abonenta będzie czynne w godzinach od 11.00 do 17.00. Za utrudnienia przepraszamy.

BOA

19.12.2013

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2013 Biuro Obsługi Abonenta będzie nieczynne. Dnia 31.12.2013 Biuro Obsługi Abonenta będzie czynne w godzinach od 10.00 do 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Prace konserwacyjne

04.12.2013

Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami konserwacyjnymi sieci energetycznej prowadzonymi przez firmę ENEA S.A na osiedlu Kosmonautów w budynku nr 18, w dniu 05.12.2013 w godzinach 9.00 - 14.00 we wszystkich budynkach na terenie osiedla Kosmonautów mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług świadczonych przez WTvK. Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiana cen

30.11.2013

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2014 opłata za pakiet Pośredni będzie wynosić 17,00zł, a za pakiet Tematyczny - 28,00zł brutto. W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy do dnia 31.12.2013 r. Jednocześnie informujemy, że w razie skorzystania przez Państwa z tego prawa, dostawcy usług nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze oraz zwrot przyznanych ulg.

Zakończenie Usługi „Nocnego Transferu”

21.11.2013

Uprzejmie informujemy, zgodnie z punktem 7. warunków Oferty Promocyjnej dla Usług Dostępu do Internetu Mobilnego, że z dniem 29.11.2013 zostanie wyłączona dodatkowa usługa „Nocnego Transferu” dla następujących pakietów Internetu mobilnego:

 • Internet Mobilny Standardowy (4GB),
 • Internet Mobilny Super (9GB),
 • Pakiet Standardowy (Internet Stacjonarny 300/300 Mb/s + Mobilny 4GB),
 • Pakiet Super (Internet Stacjonarny 300/300 Mb/s + Mobilny 9GB).
Informujemy, że zgodnie z warunkami Oferty Promocyjnej dla Usług Dostępu do Internetu Mobilnego, odwołanie usługi „Transferu Nocnego” nie wpływa na pozostałe prawa i obowiązki Abonenta oraz Operatora.

Awaria

24.10.2013

Uprzejmie informujemy, że w związku z awarią sieci energetycznej na os. Kosmonautów nr 18, w blokach 17, 18 i 19 mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług telewizji, internetu i telefonii. Jednocześnie informujemy, że usterka powinna zostać usunięta do godziny 14.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiana częstotliwości

03.10.2013

Informujemy, że program CNN nadawany w wersji analogowej został przeniesiony na kanał K34 (574-582 MHz). W jego miejsce na kanale K38 (606-614 MHz) został testowo uruchomiony kanał Disney Channel. Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiana nazwy kanałów

19.09.2013

Uprzejmie informujemy, że kanały 13th Street i Discovery World zmieniły odpowiednio nazwę na 13 Ulica oraz Discovery Turbo Xtra.

Konserwacja nadajnika w Śremie

19.09.2013

W związku z konserwacją nadajnika w Śremie programy analogowe: TVP 1, TVP 2, TVP Poznań, TV 4, Polsat, TVN oraz cyfrowe: TVP 1 HD, TVP 2 HD, ATM Rozrywka, TV Puls, Puls 2, Polsat Sport News, TVP Rozrywka są niedostępne. Zakończenie konserwacji planowane jest na godz. 15.00.

TVP Info i TVP Regionalna

29.08.2013

Od września 2013 roku kanał TVP Info zostanie rozdzielony na dwie stacje TVP Regionalna i TVP Info. TVP Regionalna będzie wspólnym pasmem jednostek regionalnych Telewizji Polskiej w tym TVP Poznań. W miejsce TVP Info zostanie uruchomiony kanał TVP Regionalna. Nowy kanał TVP Info będzie dostępny w pakiecie Pośrednim dla abonentów, którzy posiadają odpowiedni telewizor (wbudowany tuner DVB-C) lub otrzymali dekoder w ramach dowolnego pakietu cyfrowego oferowanego przez WTVK.

Symetryczne łącza i jeszcze szybszy Internet

21.08.2013

Kolejna rewolucja w usłudze szerokopasmowego dostępu do Internetu w WTvK. Już od 1 września 2013 roku zwiększamy prędkości wysyłania do 300 Mb/s dla pakietu Komfortowego oraz 30 Mb/s dla pakietu Standardowego, oczywiście przy pozostawieniu aktualnych cen. Symetryczne łącza 300/300 Mb/s i 30/30 Mb/s oferowane przez WTvK to prawdziwa rewolucja na rynku telekomunikacyjnym. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Szczegóły znajdą Państwo w zakładce Internet.

Internet Mobilny - nowe pakiety

21.08.2013

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2013 roku wzbogacona zostanie oferta Internetu Mobilnego w WTvK. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Mobilny.

TVR HD

26.07.2013

Informujemy, że z dniem 29.07.2013 kanał TVR zostanie zastąpiony kanałem TVR HD. Zmiana jest podyktowana zaprzestaniem emisji kanału TVR przez nadawcę. Kanał w jakości HD będzie dostępny w pakiecie Pośrednim dla abonentów, którzy posiadają odpowiedni telewizor (wbudowany tuner DVB-C, obsługa MPEG-4) lub otrzymali dekoder HD w ramach pakietu Podstawowego HD, Cyfrowego Maxi HD lub Canal+ HD.

Prace planowe

17.07.2013

Informujemy, że w dniu 18.07.2013 mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi telewizji kablowej na os. Kosmonautów w blokach 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 22, 23 oraz 24. Konserwacja instalacji elektrycznych jest podyktowana kilkukrotnym wystąpieniem awarii zasilania urządzeń telewizji na os. Kosmonautów. Liczymy, że podjęte działania ostatecznie wyeliminują przyczyny awarii i zapewnią Państwu komfortowe korzystanie z usług świadczonych przez WTvK. Za utrudnienia przepraszamy.

Prace planowe

03.07.2013

Informujemy, że w związku z pracami koserwacyjnymi w dniu 04.07.2013 w godzinach od 8.00 do 8.30 mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi telewzji kablowej. Za utrudnienia przepraszamy.

TV Republika w WTvK

02.07.2013

Mamy przyjemność poinformować o rozszerzeniu naszej oferty telewizyjnej o nowy kanał TV Republika.

Zapraszamy do podpisywania umów!

Awaria

28.06.2013

W związku z awarią sieci energetycznej w bloku na os. Przyjaźni 9 gdzie umiejscowiona jest także stacja czołowa, w dniu wczorajszym wystąpiła przerwa w świadczeniu usługi telewizji kablowej. Zapewniamy, że podjęliśmy odpowiednie działania aby taka sytuacja się nie powtórzyła.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!

TVS

24.06.2013

W nocy z 27 na 28 czerwca w godzinach od 23.00 do 7.00 wystąpią przerwy w nadawaniu kanału TVS związane z prowadzeniem prac konserwacyjnych przez nadawcę.

EZO TV

19.06.2012

Informujemy, że nadawca programu EZO TV zakończył jego nadawanie i w związku z tym program ten zniknie z oferty Winogradzkiej Telewizji Kablowej.

TVP Rozrywka

03.06.2013

Z początkiem czerwca rozpoczeliśmy testowe nadawanie kanału TVP Rozrywka. Stacja ta jest dostępna dla abonentów pakietu Pośredniego posiadających telewizory z wbudowanym tunerem DVB-C obsługujące MPEG-4. Abonentów, których telewizory nie spełniają powyższych wymagań zachęcamy do skorzystania z naszej oferty z zakresu pakietów cyfrowych.

Zmiana częstotliwości

27.05.2013

Informujemy, że w dniu 03.06.2013 roku zmienią się częstotliwości nadawania kanałów cyfrowych: TLC HD, SAT.1, Romance HD, TeleToon+ HD, Mango 24. Programy te będą dostępne na częstotliwości 298Mhz (6875kSym/S, QAM128). Przepraszamy za utrudnienia.

Zmiana regulaminu

20.05.2013

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w związku z Ustawą z dnia 16.11.2012r o zmianie Ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu wprowadza zmiany w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych dostosowujące zapisy do obowiązujących przepisów. Korzystając z okazji wprowadzamy także zmiany o charakterze redakcyjnym, doprecyzowującym i porządkującym, poprawiające czytelność zapisów nowych regulaminów. Poniżej mogą Państwo zapoznać się z ich trścią:

Nowe regulaminy będą obowiązywać od dnia 22 czerwca 2013 roku. W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia (do dnia 21 czerwca 2013r.) zawartej dotychczas umowy bez odszkodowania na rzecz operatora.

Prace konserwacyjne

20.05.2013

Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami konserwacyjnymi sieci energetycznej prowadzonymi przez firmę ENEA S.A, w dniu 22.05.2013 w godzinach 8.00 - 13.00 na os. Wichrowe Wzgórze w budynkach numer 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług świadczonych przez WTvK. Za utrudnienia przepraszamy.

Prace konserwacyjne

20.05.2013

Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami konserwacyjnymi sieci energetycznej prowadzonymi przez firmę ENEA S.A, w dniu 21.05.2013 w godzinach 8.00 - 17.00 na os. Pod Lipami w budynkach numer 1, 2, 3, 4, 5 oraz na ul. Wilczak 13 i 9 mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług świadczonych przez WTvK. Za utrudnienia przepraszamy.

Nowe kanały

06.05.2013

Nasza oferta programowa wzbogaciła się o nowy kanał TLC HD. Kanał Discovery Channel HD został dodatkowo udostępniony w ramach Pakietu Podstawowego HD dla abonentów posiadających Pakiet Tematyczny. Jednocześnie abonenci Pakietu Tematycznego uzyskali możliwość odbioru kanału ID Europe. Więcej informacji można znaleźć w zakładce Telewizja.

Testy nowych kanałów telewizyjnych

06.05.2013

Rozpoczeliśmy testowe nadawanie kanłów: 13th Street, Universal Channel i Universal Channel HD.

Zmiana numerów kont bankowych

08.04.2013

Informujemy, że od 1 kwietnia 2013 roku zmianie uległy indywidualne numery kont bankowych, na które należy dokonywać płatności związanych z usługami internetowymi, telefonicznymi i telewizyjnymi. Wpłat bez prowizji można dokonywać we wszystkich oddziałach banku ING. Na Winogradach Bank ten ma swoje oddziały na ul. Murawa 37c (TBS-y) oraz na ul. Piątkowskiej 161. Gdyby numery rachunków widniejących na fakturach budziły Państwa wątpliwości prosimy o niezwłoczny kontakt z Biurem Obsługi Abonenta WTvK na os. Przyjaźni paw. 120 (ODK Słońce) lub telefonicznie pod numerami telefonów 616303271, 616303272

Parace konserwacyjne

08.04.2013

W dniu 09.04.2013 w godzinach 6.00 - 7.00 wystąpią przerwy w nadawaniu programów analogowych: TVP1, TVP Info, TVN, Polsat, TVN Meteo, 4FUN TV. Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiany w ofercie telwizji kablowej

05.04.2013

Uprzejmie informujemy, że w związku z powstaniem nowej platformy cyfrowej nc+ Winogradzka Telewizja Kablowa wprowadziła zmiany w zakresie programów Canal+. W chwili obecnej dostępne są dwa pakiety:

 • Canal+ Muliplex zawierający wszystkie programy rodziny Canal + w jakości SD
 • Canal+ HD zawierający wszystkie stacje rodziny Canal+ w wysokiej rozdzielczości HD
Jednocześnie informujemy, że ceny pakietów nie ulegają zmianie. Wiecej informacji znajdą Państwo w zakładce Telewizja.

Parace konserwacyjne

03.04.2013

W związku z konserwacją nadajnika w Śremie przeprowadzaną w dniu 04.04.2013 w godzinach 9.00 - 15.00 mogą wystąpić przerwy w nadawaniu programów analogowych: TVP2, TVP Info, TVN, Polsat oraz cyfrowych: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP2, TVP Info, ATM Rozrywka, TV6, Polsat Sport News. Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiana godzin otwarcia Biura Obsługi Abonenta

21.03.2013

Informujemy, że w dniu 29.03.2013 Biuro Obsługi Abonenta będzie czynne wyjątkowo w godzinach: 10.00-13.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Parace planowe

15.03.2013

W dniu 19.03.2013 od godziny 5.30 do godz. 6.30 nastąpią przerwy w nadawaniu programów cyfrowych odbieranych na częstotliwościach 218MHz i od 418MHz do 834MHz oraz programów analogowych: TVN24, TVN CNBC, NSPORT, TELETOON+ / HYPER+, CBS EUROPA, CBS REALITY. Jednocześnie informujemy, że w godzinach 6.30-8.30 usługa EPG będzie niedostępna. Za utudnienia przepraszamy.

Zmiany w ofercie telwizji kablowej

05.03.2013

5 kwietnia 2013 roku nadawca programów nPremium HD, nPremium2 HD, nPremium3 HD, nPremium4 HD oraz Wojna i Pokój HD kończy ich nadawanie i w związku z tym programy te znikną z oferty Winogradzkiej Telewizji Kablowej. Za powstałe nie z naszej winy niedogodności serdecznie przepraszamy.

Zmiana nazwy kanałów

01.03.2013

Kanały Viasat Explorer, Viasat Nature, Viasat History zmieniły odpowiednio nazwę na Polsat Viasat Explorer, Polsat Viasat Nature, Polsat Viasat History.

Zmiana nazwy kanału

18.02.2013

Kanał TV Biznes zmienił nazwę na Polsat Biznes.

Awaria telegazety

11.02.2013

W wyniku awarii nadawca programu TVP Info wstrzymał nadawanie telegazety. Termin usunięcia usterki nie jest znany.

Zmiana nazwy kanału

25.01.2013

Kanał Discovery HD Showcase zmienił nazwę na Discovery Channel HD.

Zmiana nazwy kanału

15.01.2013

Informujemy że z dniem 15 stycznia kanł HOT TV zmienił nazwę na EZO TV.

Zmiana częstotliwości kanałów

10.01.2013

Informujemy, że z przyczyn technicznych dnia 15 stycznia 2013r. godz. 6.00 zmianie ulegną częstotliwości kanałów:

 • Planete+ HD (Pakiet Popularnonaukowy HD) - 474MHz (dotychczas 442MHz)
 • Planete+ HDTV (Pakiet Podstawowy HD) - 682MHz (dotychczas 706MHz)
 • Viasat Nature HD / Viasat History HD (Pakiet Popularnonaukowy HD) - 474MHz (dotychczas 402MHz)

Zmiana godzin otwarcia Biura Obsługi Abonenta

07.12.2012

Informujemy, że Biura Obsługi Abonenta będzie czynne:

 • 21 grudnia: 10.00-13.00
 • 24 grudnia: nieczynne
 • 31 grudnia: 10.00-14.00

TVN24 HD

04.12.2012

W dniu dzisiejszym wprowadziliśmy w ramach Pakietu Podstawowego HD kanał TVN24 HD. Jest on dostępny wyłącznie dla abonentów Pakietu Tematycznego.

Zmiany w ofercie telwizji kablowej

01.12.2012

Od 1 stycznia 2013 nasza oferta w zakresie Pakietu Pośredniego zostanie poszerzona o nowe kanały: HOT TV, ATM Rozrywka oraz TV6. Jednocześnie z Pakietu Pośredniego zostaną wycofane kanały niemieckojęzyczne: SAT1, Pro7, RTL, VOX. Będą one dostępne wyłącznie w Pakiecie Cyfrowym.

TV1000

01.12.2012

W związku z decyzją nadawcy o zaprzestaniu nadawania polskiej wersji kanału TV1000 zostanie on wycofany z naszej oferty od 1 stycznia 2013 roku.

Viasat Explorer / Spice

01.12.2012

W związku z zaprzestaniem nadawania programu Spice od 1 lutego 2013 roku kanał Viasat Explorer będzie dostępny w Pakiecie Cyfrowym Maxi. Jednocześni oferta Pakietu Erotycznego zostanie wzbogacona o kanał Playboy.

Prace planowe

14.11.2012

W dniu 19.11.2012 (poniedziałek) w godz. 6:00-8:00 nastąpi przerwa w dostępie do programów: MTV Polska, MTV Rocks, MTV Hits, MTV Dance, VIVA Polska, Comedy Central Family, VH1 Classic. Za utrudnienia przepraszamy.

Internet Mobilny w WTvK

29.10.2012

Wprowadziliśmy do naszej oferty nową usługę w postaci Mobilnego dostępu do Internetu. Wierzymy, że niskie ceny, wysokie limity transferu danych oraz wysoka jakość usług przekonają Państwa do skorzystania z nowej oferty.

Zapraszamy do nowej zakładki Internet Mobilny po więcej szczegółów.

Rebel:tv

29.10.2012

Należąca do 4fun Media S.A. pierwsza polska telewizja muzyczna rebel:tv zmieniła swoją nazwę na RBL.TV. Zmianie uległ również format nadawania z dotychczasowego 4:3 na 16:9.

Edusat

17.10.2012

W związku z decyzją nadawcy o zaprzestaniu nadawania kanału Edusat drogą satelitarną emisja tego programu w sieci WTvK została wstrzymana. W jego miejsce testowo uruchomiono kanał Polsat Sport News.

Internet z WTvK nabiera tempa

01.09.2012

Już od 1 października nastąpi kolejne zwiększenie prędkości dostępu do Internetu. Pakiet Komfortowy przyspieszy do 300 Mb/s pobierania oraz 150 Mb/s wysyłania, natomiast w pakiecie Standardowym prędkość pobierania wzrośnie do 30Mb/s, a wysyłania do 15Mb/s.

TVP Info

28.08.2012

Kanał TVP Info od 28.08.2012 jest już nadawany normalnie. Jeszcze raz przepraszamy za utrudnienia!

Informujemy, że w związku z problemami technicznymi tymczasowo zamiast wersji cyfrowej kanalu TVP Info Poznań będziemy udostępniali kanał TVP Info Warszawa. Kanał TVP Info Poznań jest nadal dostępny w jakości cyfrowej na stacji TEST TV, niestety transmisja ta odbywa się jedynie w systemie kodowania MPEG4, który jest obsługiwany przez wszystkie dekodery z wyjątkiem Technisat MF4K. Stacja TVP INFO Poznań jest nadal transmitowana w jakości analogowej na kanale K12, a więc w zakresie częstotliwości 222-230 MHz. Przepraszamy za utrudnienia!

Canal + 3D

19.06.2012

Informujemy, że w czerwcu rozpoczniemy nadawanie przekazu Canal + 3D. Audycje w technologii trójwymiarowej emitowane będą codziennie od 20.00 do 23.00.

Wojna i Pokój

19.06.2012

W związku z decyzją nadawcy od 1 lipca program Wojna i Pokój będzie nadawany w wysokiej rozdzielczości.

TVP 1 HD i TVP 2 HD

01.06.2012

Z początkiem czerwca WTvK rozpoczęła testowe nadawanie kanałów TVP 1 HD i TVP 2 HD. Stacje te są dostępne dla abonentów pakietu Mini posiadających telewizory z wbudowanym tunerem DVB-C obsługujące MPEG-4. Abonentów, których telewizory nie spełniają powyższych wymagań zachęcamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie pakietu Pośredniego i Podstawowego HD.

Nowe kanały w ofercie telewizji kablowej

01.06.2012

WTvK wzbogaciła swoją ofertę o 15 kanałów telewizyjnych: Eska TV, Orange Sport, Polo TV, Rebel:tv, TTV, TV.DISCO, TVR, Canal+ Gol HD, Canal+ Weekend HD, TVN Siedem HD, TVN Style HD, TVN Turbo HD, Romance TV HD, nPremium HD i nPremium2 HD. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Telewizja.

Internet w WTvK jeszcze szybszy

01.06.2012

Od 1 czerwca nasi abonenci mogą korzystać z jeszcze szybszego dostępu do Internetu. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Internet.

Prace planowe

25.05.2012

28 maja 2012 w godz. 6.00-7.00 nastąpią przerwy w nadawaniu kanałów: TVP 2, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia, Canal+ Film HD, Canal+ Gol HD oraz Canal+ Weekend HD. Za utrudnienia przepraszamy.

Polsat Futbol

30.04.2012

31 maja Telewizja Polsat zakończy emisję kanału Polsat Futbol. Z dniem 01.06.2012 zostaje on wycofany z naszej oferty.

Biuro Obsługi Abonenta

04.04.2012

W piątek 6 kwietnia Biuro Obsługi Abonenta będzie czynne od godziny 10.00 do 12.00. Godziny pracy Serwisu Technicznego nie ulegają zmianie. Za utrudnienia przepraszamy.

Uwaga mieszkańcy Winograd!

16.02.2012

W ostatnim czasie mieszkańców Winograd nachodzą osoby podające się za pracowników Winogradzkiej Telewizji Kablowej. Informujemy, że nie zatrudniamy akwizytorów. W sprawie usługi telewizji kablowej, telefonii czy dostępu do Internetu można kontaktować się wyłącznie z Biurem Obsługi Abonenta na os. Przyjaźni 120.

UWAGA!
Twoja przeglądarka nie obsługuje html5 video!
Więcej informacji o wspieranych przeglądarkach znajdziesz tutaj.

Rewolucja technologiczna w WTvK - IPv6

01.02.2012

Mamy przyjemność poinformować o testowym uruchomieniu nowego protokołu adresacji IP w wersji szóstej tzw. IPv6 w blokach na os. Przyjaźni 5, 6, 7, 8, 9 i 20. Oba standardy IPv4 i IPv6 w naszej sieci działają równolegle, nie są wymagane żadne zmiany w systemach naszych abonentów.

Urządzenia obsługujące nowy standard powinny skonfigurować się automatycznie i działać w trybie podwójnym tzw. Dual Stack, wykorzystując domyślnie protokół IPv6, a w przypadku usług niewspierających nowego standardu wykorzystać IPv4. Wszystkie urządzenia, które nie są zgodne z IPv6 będą działały jak dotychczas.

SAT 1 i ITV

01.01.2012

Z dniem 01.01.2012 programy SAT 1 oraz ITV będą nadawane tylko w wersji cyfrowej.

Zmiana godzin przyjęć Biura Obsługi Abonenta

01.01.2012

Informujemy, że zmianie uległy godziny przyjęć Biura Obsługi Abonenta. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Zmiana godzin przyjęć Biura Obsługi Abonenta

16.12.2011

W dniach 23 i 30 grudnia Biuro Obsługi Abonenta będzie czynne w godzinach od 10.00 do 13.00. Godziny pracy Serwisu Technicznego nie ulegają zmianie. Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiana nazw kanałów telewizyjnych

09.12.2011

Informujemy, że zmianie uległy nazwy kanałów telewizyjnych: Ale Kino!, Domo TV, Kuchnia TV, Planete, MiniMini, nFilm HD i nFilm 2 HD. Nieniejsze kanały będą emitowane pod nazwami: Ale kino+, Domo+, Kuchnia+, Planete+, MiniMini+, nPremium3 HD i nPremium4 HD.

Przerwa w świadczeniu usług

26.10.2011

W związku z zaplanowanymi przez Enea S.A. odłączeniami prądu w dniu 26.10.2011 od godz. 8.00 do 13.00 wystąpią przerwy w usługach świadczonych przez WTvK. Utrudnienia dotyczą bloków os. Przyjaźni nr 4-10, 20 oraz 3(od klatki L).

Zmiana modulacji

20.10.2011

Dnia 26.10.2011 o godz. 3.30 nastąpi zmiana modulacji kanałów nadawanych na częstotliwości 442MHz z QAM64 na QAM128. Dotyczy to programów: Nat Geo Wild, Disney XD, TVP Sport, Polsat Sport Extra, Travel Channel. Dekodery pozostawione w stanie czuwania (standby) wykryją zmianę automatycznie o godz. 4.00 i po późniejszym włączeniu dekodera na telewizorze zostaną wyświetlone dwie informacje:

 • "Wykryto nowe kanały: Nat Geo Wild, Disney XD, TVP Sport, Polsat Sport Extra, Travel Channel." Spośród dostępnych opcji należy wybrać "DODAJ";
 • "Usunięto kanały: Nat Geo Wild, Disney XD, TVP Sport, Polsat Sport Extra, Travel Channel." Spośród dostępnych opcji należy wybrać "USUŃ".

W przypadku dekoderów odłączonych od zasilania, gniazda TV kablowej lub mających wyłączoną opcję aktualizacji listy programów konieczne jest ręczne wstrojenie ww. kanałów poprzez wybranie: MENU->WYSZUKIWANIE RĘCZNE, a następnie ustawienie nowych parametrów: częstotliwość - 442MHz, modulacja - 128QAM, SymbolRate 6875kSym/s.

Zmiana nazwy kanału ZigZap

20.10.2011

Kanał ZigZap pojawił się pod nową marką teleTOON+. Widzowie mogą zapoznać się z nowymi autorskimi produkcjami, a także premierowymi serialami. Emisja nowego programu odbywa się w godzinach od 6.00 do 21.00, a od godziny 21.00 prezentowany jest blok antenowy Hyper poświęcony grom komputerowym.

Jesienne przyspieszenie

22.09.2011

Za oknami szaro i smutno, WTvK w trosce o dobry nastój abonentów postanowiła kolejny raz podwoić prędkość dostępu do internetu. Już od pierwszego października w pakiecie Komfortowym prędkość pobierania wzrośnie do 200Mbit/s a wysyłania do 100Mbit/s przy niezmiennie stałej cenie 48,60zł.

Przerwy w nadawaniu

08.07.2011

Informujemy, że w dniach 06-07.08.2011 na obszarze Wielokopolski wystąpiły przerwy w nadawaniu wielu programów m.in. z grupy TVN i Polsat wynikające z niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Zmiana nazw kanałów telewizyjnych

30.07.2011

Informujemy, że z dniem 30.07.2011 Canal+ Sport 2 zmienił nazwę na Canal+ Gol, a nadawany dotychczas od soboty do poniedziałku Canal+ Gol został przekształcony w Canal+ Weekend.

Nat Geo Music

28.07.2011

Informujemy, że w związku z decyzją firmy Fox International Channels o zaprzestniu emisji kanału Nat Geo Music zostaje on wycofany z naszej oferty z dniem 31.08.2011.

Internet w WTVK ponownie przyspieszył

05.07.2011

Pragniemy przypomnieć iż pierwszego lipca kolejny raz podwoiliśmy prędkość dostępu do Internetu i obecnie w pakiecie Komfortowym wynosi ona 100Mbit/s dla pobierania oraz 50Mbit/s dla wysyłania. Jednocześnie cena pakietu nie uległa zmianie i wynosi nadal 48,60 zł. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Internet.

Konserwacja sieci

05.07.2011

Dnia 06.07.2011 w godzinach 6.00 - 9.00 będą prowadzone prace konserwacyjne sieci kablowej.

TV Biznes

30.05.2011

Informujemy, że od 31.05.2011 program TV Biznes będzie dostepny jedynie w technologii cyfrowej.

Nowy pakiet HD

06.05.2011

Informujemy, że nasza oferta wzbogaciła się o pakiet Cyfrowy Maxi HD. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Telewizja.

Biuro Obsługi Abonenta

29.04.2011

Uprzejmie informujemy, że dnia 02.05.2011 (poniedziałek) Biuro Obsługi Abonenta będzie nieczynne.

Biuro Obsługi Abonenta

05.04.2011

Uprzejmie informujemy, że dnia 08.04.2011 (piątek) Biuro Obsługi Abonenta będzie czynne w godzinach od 11.00 do 15.30.

Jeszcze szybszy Internet

01.04.2011

Kolejne zwiększenie prędkości dostępu do Internetu w WTvK. W Pakiecie Komfortowym za jedyne 48,60 zł otrzymują Państwo możliwość ściągania z prędkością do 50Mbit/s oraz wysyłania do 25Mbit/s. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Internet.

Internet szybszy i tańszy

06.12.2010

Kolejna rewolucja w usłudze szerokopasmowego dostępu do Internetu w WTvK. Proponujemy łącze o prędkości pobierania 30Mbit/s oraz wysyłania 15Mbit/s w bardzo przystępnej cenie. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Internet.

Uruchomiono eBOA

10.02.2010

Zapraszamy do korzystania z nowego Elektronicznego Biura Obsługi Abonenta dostępnego na stronie. W chwili obecnej możliwe jest zakładanie skrzynek pocztowych jak również kont na serwerze WWW.

Zmiany w regulaminie

20.01.2010

Przypominamy o zmianie regulaminu świadczenia usług, prosimy o zapoznanie się z nowymi zapisami. Pełna treść regulaminu dostępna jest tutaj.

Nowa strona WTvK

17.01.2010

Dziś oddajemy w Państwa ręce nową stronę internetową Winogradzkiej Telewizji Kablowej. Wprowadziliśmy szereg nowych usług takich jak telefonia stacjonarna oraz dostęp do szerokopasmowego, nielimitowanego Internetu.

Nasza witryna będzie systematycznie rozwijana, aby jak najlepiej spełniać oczekiwania abonentów!

Dokumenty

Informacje o „Cookies”

Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, celu ich zastosowania i sposobie określenia warunków ich przechowywania można znaleźć tutaj.

PSM „Winogrady”

WTvK jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”.

Zapraszamy na stronę WWW spółdzielni w celu uzyskania szczegółowych informacji. Więcej ...